De aura en de uitstraling die het heeft

DE AURA, ONS ENERGETISCHE CONTACTORGAAN MET DE BUITENWERELD

Dit is deel 2 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de aura.

♦ ♦ ♦

De aura als weerspiegeling van je innerlijk

De aura zou je een energieveld kunnen noemen dat jouw uitstraling beheert. Het laat steeds zien hoe je in je vel zit, hoe je op een bepaald moment reageert op wat er gebeurt. Het toont dit door de kleuren van je aura te veranderen. Bij ieder persoon heeft de aura een bepaalde kleurensamenstelling als basis, maar deze verandert naarmate je anders reageert op mensen en situaties. Op dat wat er energetisch in je en om je heen gebeurt, en dat invloed heeft op je innerlijke wezen.

Beschermend energieveld en communicatiemiddel

De aura is een energieveld dat je energetisch beschermt. Het heeft een energetische eivorm die zich om het fysieke lichaam bevindt. En dat zich uitbreidt naarmate iemand zich spiritueel verder ontwikkelt. Dit is een energieveld dat een energetische beschermende laag om je fysieke lichaam heen vormt. Maar het is tegelijkertijd ook een contact- en communicatieveld. Het maakt communicatie op energieniveau mogelijk. Het is een uitstralend zowel als een ontvangend energieveld. Het straalt jouw energie uit naar andere mensen, en naar alles waarmee je in contact komt. En het laat energie van andere mensen bij jou binnenkomen. Net als van andere levende wezens en alles wat energie uitstraalt.

Aura en resonantie

Als de aura optimaal functioneert dan laat het alleen die energie binnen die resoneert met jouw energie. Andersom is het ook zo dat het jouw energie niet aan anderen geeft als die voor hen niet goed is om te ontvangen. Daarbij geldt dat hogere energie lagere energie optilt, en andersom lagere energie hogere energie in kwaliteit vermindert. Energie is er altijd op gericht zichzelf te verhogen. Resonantie bepaalt dus wat er binnen komt, en hoe gezonder de aura, hoe beter gescheiden wordt wat binnen mag komen en wat niet.

De auralagen

De aura is één energieveld, maar opgebouwd uit een aantal lagen. Er zijn vier lagen waarover de meeste kenners het eens zijn. Dat zijn het Etherische Lichaam, het Emotionele Lichaam, het Mentale Lichaam en het Astrale Lichaam. Deze vier lichamen zijn gekoppeld aan de onderste vier chakra’s. Daarom is het niet onlogisch om te denken dat er mogelijk nog 3 Lichamen zijn die gekoppeld zijn aan de 3 bovenste chakra’s. 3 Lichamen die zo ijl zijn dat ze moeilijk waar te nemen zijn, en nog moeilijker om vast te kunnen stellen hoe ze precies functioneren en wat voor effect ze op ons hebben.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: deel 3, De Auralagen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s

De Hoofdchakra’s

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Reactions are disabled.