De aura en de auralichamen of auralagen

DE AURALAGEN, DE ENERGETISCHE LICHAMEN WAARUIT ONS AURA BESTAAT

Dit is deel 3 van een serie over ons energiesysteem. Deze keer over de auralagen.

♦ ♦ ♦

Het Etherische Lichaam: de blauwdruk

De eerste van de auralagen, het Etherische Lichaam, wordt ook wel de blauwdruk genoemd. Het is gekoppeld aan Chakra 1, het Wortelchakra of Basischakra. Het is een smalle laag die direct op het fysieke lichaam volgt en alle energetische processen in het lichaam regelt. Het zorgt ervoor dat het hele lichaam stukje bij beetje, cel voor cel, op de juiste manier wordt gebouwd en vervangen. Zodat al onze weefsels en organen gezond blijven. Er wordt gezegd dat we iedere 7 jaar fysiek helemaal vernieuwd worden. Hiervoor zorgt dus het Etherische Lichaam, in samenwerking met Chakra 1.

Het wordt ook het etherische dubbel genoemd, omdat iedere lichaamscel als het ware energetisch beschreven staat. Er voor iedere cel een bouwplan bestaat dat gebruikt wordt als het vervangen moet worden. Een gebrekkig functionerend Etherisch Lichaam betekent dat er fouten in het fysieke lichaam kunnen ontstaan. Zoals gendefecten of organen en weefsels die niet optimaal gebouwd zijn. Het kan ook zijn dat er hierdoor aangeboren afwijkingen ontstaan. De andere auralichamen kunnen tijdens dromen of uittredingen naar hogere dimensies reizen, maar niet het Etherische Lichaam. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterft ons lichaam.

Het Emotionele Lichaam: altijd in beweging

Dit is de laag die volgt op het Etherische Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 2, het Sacraalchakra. Emotie houdt altijd beweging in. Bij een emotie beweegt er innerlijk iets in jou, in jouw energie. Emoties kleuren je leven, je persoonlijkheid. Emoties vertellen wat jij als lichaam en persoonlijkheid van iets vindt. Hoe jij reageert op mensen, situaties, de dingen die je in de buitenwereld tegenkomt.

De emoties die erg bij jou horen, en die je vaker hebt, worden deel van jouw Emotionele Lichaam. Deze straal je vervolgens uit naar anderen. En vaak reageren mensen weer op jou met deze zelfde emotie. Dit wordt spiegelen genoemd. Neig je er bijvoorbeeld toe gemakkelijk boos te worden, dan reageren mensen die dat (onbewust) vanuit jouw aura oppikken, snel boos op jou. Dit werkt zo voor elke emotie. Gebeurt jou dit vaker, dan kan dat een aanwijzing zijn dat je Emotionele Lichaam gereinigd moet worden. Het betekent dat je je bewuster moet worden van je emoties, en dat het goed is om daarmee aan het werk te gaan.

Het Mentale Lichaam: denken en cognitieve vaardigheden

Dit is de derde van de auralagen. Het Mentale Lichaam volgt op het Emotionele Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 3, de Zonnevlecht. Alle mentale processen hebben hier hun plaats. Dit omvat vooral het denken, het intellect. En de manier waarop informatie verwerkt wordt. De cognitieve vermogens en vaardigheden. Maar het kan ook duiden op overtuigingen, manieren van redeneren, de wijze waarop je dingen leert en onthoudt. Hoe je begrip koppelt aan wat je in de buitenwereld ziet. Het Mentale Lichaam is op het verstand gericht, en alles wat met materie en vorm te maken heeft.

Mensen die erg op het denken gericht zijn, hebben een sterke uitstraling in dit lichaam. Word je bijvoorbeeld steeds erg nadenkend wanneer je een bepaalde persoon ontmoet, ga je erg in je hoofd zitten, dan is deze persoon waarschijnlijk een denker. Iemand die erg mentaal gericht is. Een onzuiver Mentaal Lichaam kan maken dat je erg moe wordt in je hoofd. Behandeling hiervan kan dan rust brengen. In dit lichaam kun je mensen heel gemakkelijk programmeren hoe ze moeten denken. Of consumeren. Reclame is er bijvoorbeeld op gericht door herhaling mensen ervan te overtuigen, in feite te trainen, dat ze een bepaald iets moeten hebben of doen om gelukkig te kunnen zijn. Zuivering van het Mentale Lichaam kan dit weer verwijderen.

Het Astrale Lichaam: gevoelens en gewaarwordingen

Dit vierde auralichaam volgt op het Mentale Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 4, het Hartchakra. Dit Auralichaam gaat meer over gevoelens, die in tegenstelling tot de emoties hun oorsprong in de ziel hebben. Die ook duidelijk meer gekoppeld zijn aan de ziel, aan je innerlijke wezen. Het gaat over voelen: hoe voelt het wat ik denk, wat ik zie, wat ik aanraak, waarover ik fantaseer… Het voelt ook anders dan de vorige lichamen, meer verheven en diep. Het Astrale Lichaam houdt zich meer bezig met fantasieën, dromen, wensen. Eigenlijk met dat wat je als gevoel en als gewaarwording wilt hebben, wat je graag wilt ervaren.

Het Astrale Lichaam gaat over de verlangens die diep in je aanwezig zijn, en waarvan we wensen dat die zichtbaar en voelbaar worden. Dat ze worden omgezet in de tastbare werkelijkheid van het fysieke leven. Waar de eerste 3 lichamen veel meer fysiek zijn, beweegt dit lichaam zich meer richting het verhevene, het spirituele. Het is poëtischer, romantischer, is verbonden met passie en idealisme. Mensen die vanuit dit auralichaam leven zijn vaak minder aards en nemen geen genoegen met vervulling van alleen de materiële verlangens. Ze zoeken naar meer en hoger.

♦ ♦ ♦

Vervolg: deel 4, De Chakra’s.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s

De Hoofdchakra’s

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Reactions are disabled.