Kaart van de Nadi's van de mens

DE NADI’S, DE KLEINSTE ENERGIEKANAALTJES DIE ER IN ONS LICHAAM TE VINDEN ZIJN

Dit is deel 10 (slot) van een serie berichten over ons Energiesysteem. Dit vervolg op de Acupunctuurpunten heet de de Nadi’s.

♦ ♦ ♦

Netwerk van kleine energiestroompjes

De Nadi’s vormen een energienetwerk van de allerkleinste energiestroompjes. In dit geval worden de kleine Nadi’s bedoeld, en niet de grote Nadi’s van de Kundalini. Welke de Sushumna, Pingala en Ida heten. Nadi’s zijn te vergelijken met het verfijnde netwerk van het zenuwstelsel, maar zijn veel kleiner dan de onderdelen van ons zenuwstelsel en de afzonderlijke zenuwcellen. En net als de andere onderdelen van ons energiesysteem zijn ze niet fysiek zichtbaar, maar hebben ze wel hun uitwerking. Je kunt dit vergelijken met elektriciteit. Elektriciteit is in het normale geval ook niet zichtbaar, maar wordt wel merkbaar als je bijvoorbeeld de televisie aanzet of een lamp laat branden. Of wanneer je per ongeluk aan een stroomdraad komt en een schok krijgt.

Betekenis van het woord nadi

Het Sanskriet woord nadi, afkomstig van de grondvorm nad, betekent stroom, beweging of vibratie. Het geeft aan dat nadi’s een stroom van energie vertegenwoordigen. Dat het kanaaltjes zijn voor levenskracht of prana. De energie die door de  nadi’s stroomt kun je vergelijken met bloed dat door de aderen stroomt. Of water dat door de bedding van rivieren en beken stroomt. Zoals bloed alle lichaamsdelen voedt, en water alles wat groeit en bloeit, zo voeden de nadi’s ook.

72.000 nadi’s die alle lichaamscellen van levenskracht of prana voorzien

Maar de nadi’s voeden met pure levenskracht of prana. Ze geven energetische voeding aan de allerkleinste weefsels en al onze lichaamscellen. De nadi’s vormen daarbij een zeer uitgebreid netwerk, dat overal in het lichaam aanwezig is. En dat dus alle kleinere lichaamsweefsels tot en met iedere lichaamscel van levenskracht voorziet. Volgens de Indiase beschrijving zoals die ook door verschillende vormen van tantra wordt gehanteerd, zijn er in totaal 72.000 nadi’s. Deze lopen in ons hele lichaam om alles wat levenskracht nodig heeft van energie te voorzien. De kleine nadi’s krijgen via de grotere onderdelen van ons energiesysteem hun energie. Waarbij de meridianen als doorgeefluik dienen van de energie die deze van de chakra’s ontvangen. En waar de chakra’s de levenskracht weer van de kundalini hebben gekregen.

Met Soul Reiki de nadi’s versterken

Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om 72.000 nadi’s individueel van energie te voorzien. Om ze te stimuleren als ze verzwakt zijn, of af te remmen als ze over-functioneren. Of om te weten wat ze afzonderlijk precies als werking hebben en welke je zou moeten behandelen. Waar dit bij de acupunctuurpunten al erg moeilijk is door het grote aantal acupunctuurpunten, is dit bij de nadi’s vrijwel onmogelijk. Daarom is het fijn dat net als de meridianen ook de nadi’s via Soul Reiki in een keer gevitaliseerd kunnen worden. En zo in harmonie en balans kunnen worden gebracht. Over het algemeen werkt kracht van groot naar klein. En dit geldt ook voor verstoring. Zijn de grotere delen van ons energiesysteem gezond, dan zullen meestal ook de nadi’s goed functioneren. Maar het is nooit verkeerd om af en toe de nadi’s met Soul Reiki van wat extra levenskracht te voorzien.

♦ ♦ ♦

Dit is het laatste deel van een serie over het Energiesysteem. Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s

De Hoofdchakra’s

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Reactions are disabled.