Nadi’s

Kaart van de Nadi's van de mens

DE NADI’S, DE KLEINSTE ENERGIEKANAALTJES DIE ER IN ONS LICHAAM TE VINDEN ZIJN

Dit is deel 11 (slot) van een serie berichten over ons Energiesysteem. Dit vervolg op de Acupunctuurpunten heet de de Nadi’s.

♦ ♦ ♦

Netwerk van kleine energiestroompjes

De Nadi’s vormen een energienetwerk van de allerkleinste energiestroompjes. In dit geval worden de kleine Nadi’s bedoeld, en niet de grote Nadi’s van de Kundalini. Welke de Sushumna, Pingala en Ida heten. Nadi’s zijn te vergelijken met het verfijnde netwerk van het zenuwstelsel, maar zijn veel kleiner dan de onderdelen van ons zenuwstelsel en de afzonderlijke zenuwcellen. En net als de andere onderdelen van ons energiesysteem zijn ze niet fysiek zichtbaar, maar hebben ze wel hun uitwerking. Je kunt dit vergelijken met elektriciteit. Elektriciteit is in het normale geval ook niet zichtbaar, maar wordt wel merkbaar als je bijvoorbeeld de televisie aanzet of een lamp laat branden. Of wanneer je per ongeluk aan een stroomdraad komt en een schok krijgt.

Betekenis van het woord nadi

Het Sanskriet woord nadi, afkomstig van de grondvorm nad, betekent stroom, beweging of vibratie. Het geeft aan dat nadi’s een stroom van energie vertegenwoordigen. Dat het kanaaltjes zijn voor levenskracht of prana. De energie die door de  nadi’s stroomt kun je vergelijken met bloed dat door de aderen stroomt. Of water dat door de bedding van rivieren en beken stroomt. Zoals bloed alle lichaamsdelen voedt, en water alles wat groeit en bloeit, zo voeden de nadi’s ook.

Kaart van de Nadi's van de mens

72.000 nadi’s die alle lichaamscellen van levenskracht of prana voorzien

Maar de nadi’s voeden met pure levenskracht of prana. Ze geven energetische voeding aan de allerkleinste weefsels en al onze lichaamscellen. De nadi’s vormen daarbij een zeer uitgebreid netwerk, dat overal in het lichaam aanwezig is. En dat dus alle kleinere lichaamsweefsels tot en met iedere lichaamscel van levenskracht voorziet. Volgens de Indiase beschrijving zoals die ook door verschillende vormen van tantra wordt gehanteerd, zijn er in totaal 72.000 nadi’s. Deze lopen in ons hele lichaam om alles wat levenskracht nodig heeft van energie te voorzien. De kleine nadi’s krijgen via de grotere onderdelen van ons energiesysteem hun energie. Waarbij de meridianen als doorgeefluik dienen van de energie die deze van de chakra’s ontvangen. En waar de chakra’s de levenskracht weer van de kundalini hebben gekregen.

Met Soul Reiki de nadi’s versterken

Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om 72.000 nadi’s individueel van energie te voorzien. Om ze te stimuleren als ze verzwakt zijn, of af te remmen als ze over-functioneren. Of om te weten wat ze afzonderlijk precies als werking hebben en welke je zou moeten behandelen. Waar dit bij de acupunctuurpunten al erg moeilijk is door het grote aantal acupunctuurpunten, is dit bij de nadi’s vrijwel onmogelijk. Daarom is het fijn dat net als de meridianen ook de nadi’s via Soul Reiki in een keer gevitaliseerd kunnen worden. En zo in harmonie en balans kunnen worden gebracht. Over het algemeen werkt kracht van groot naar klein. En dit geldt ook voor verstoring. Zijn de grotere delen van ons energiesysteem gezond, dan zullen meestal ook de nadi’s goed functioneren. Maar het is nooit verkeerd om af en toe de nadi’s met Soul Reiki van wat extra levenskracht te voorzien.

♦ ♦ ♦

Dit is het laatste deel van een serie over het Energiesysteem. Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Acupunctuurpunten

De Acupunctuurpunten van borst en buik

DE ORGAANMERIDIANEN EN HUN ACUPUNCTUURPUNTEN: EEN KORTE BESCHRIJVING

Dit is deel 10 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de Meridianen: de Acupunctuurpunten.

♦ ♦ ♦

Meridianen in het lichaam, acupunctuurpunten aan de oppervlakte

De orgaanmeridianen zijn heel fijne energiekanalen in het lichaam, verbonden met acupunctuurpunten die aan de oppervlakte van het lichaam liggen. En van daaraf gestimuleerd kunnen worden. Ieder acupunctuurpunt heeft een eigen naam en een precies omschreven werking. Die niet op het betreffende orgaan invloed hoeft te hebben. Opvallend is ook dat de organen die in de westerse geneeswijze van minder belang zijn, zoals de blaas en de galblaas, het langste zijn en de meeste acupunctuurpunten hebben. En in de Oosterse zienswijze niet als minder belangrijk worden beschouwd.

Meridianen aan de voorzijde van het lichaam

Korte beschrijving van de 12 orgaanmeridianen

Voor een beter begrip van de meridianen volgt hier een overzicht van de 12 orgaanmeridianen, en van 2 toegevoegde meridianen. Er is een korte beschrijving van het de ligging van de meridiaan, zodat je ongeveer weet waar deze loopt. Verder zie je het aantal acupunctuurpunten en de polariteit: Yin of Yang. (Yin (vrouwelijk) en Yang (mannelijk) worden als complementaire krachten gezien, die elkaar in evenwicht houden.) Ook worden ze wel als 6 paren beschouwd, waarbij steeds een Yin- en Yang-orgaan aan elkaar gekoppeld zijn. Zoals de Longmeridiaan (yin) en de Dikkedarmmeridiaan (Yang). Zie daarvoor de tabel.

♦ ♦ ♦

Meridiaan: Longmeridiaan

Ligging: De Longmeridiaan loopt van de hoekpunt van de duimnagel via de binnenkant van de arm (iets rechts van het midden) naar de buitenkant van het sleutelbeen. En vervolgens ongeveer een vingerbreedte loodrecht naar beneden.

Acupunctuurpunten: 11

Polariteit: Yin

 


Meridiaan: Dikkedarmmeridiaan

Ligging: De Dikkedarmmeridiaan loopt van de hoekpunt van de wijsvinger via de buitenkant van de arm, langs de elleboog, ongeveer over het midden van de bovenarm via de schouder en de zijkant van de hals naar de bovenlip. Deze meridiaan eindigt onder de neusvleugel.

Acupunctuurpunten: 20

Polariteit: Yang


Meridiaan: Maagmeridiaan

Ligging: De Maagmeridiaan loopt van net onder het oog in het midden, over de hals naar de bovenkant van het sleutelbeen. Hier gaat deze meridiaan meer naar de buitenkant en via het midden van de borst (midden over de tepel), over de buik (hier verandert de lijn wat meer naar de kant van de navel). Vanaf de onderbuik gaat de lijn weer wat meer naar buiten, en over de voorkant van het been, iets naast het midden aan de buitenkant, eindigend aan de buitenkant van de tweede teen.

Acupunctuurpunten: 45

Polariteit: Yang

De Maagmeridiaan die over buik en borst loopt


Meridiaan: Miltmeridiaan

Ligging: De Miltmeridiaan loopt van de buitenkant van de grote teen, via de binnenkant van voet en been, via buik en borst (tot een stukje onder het sleutelbeen). En maakt daar een afbuiging naar ongeveer het midden helemaal aan de buitenkant van de borst.

Acupunctuurpunten: 21

Polariteit: Yin

De Miltmeridiaan loopt van de grote teen, via been en buik naar de buitenkant van de borst


Meridiaan: Hartmeridiaan

Ligging: De Hartmeridiaan loopt vanaf de okselholte, via de binnenkant van boven- en onderarm, eindigend aan de binnenkant van de pinknagel.

Acupunctuurpunten: 7

Polariteit: Yin


Meridiaan: Dunnedarmmeridiaan

Ligging: De Dunnedarmmeridiaan loopt van de buitenkant van de pinknagel, langs de buitenkant van de onder- en bovenarm. Maakt dan een zigzagbeweging op de schouder, en gaat over de zijkant van de hals naar de wang. Van daar met een hoek naar de binnenkant van het oor (ongeveer het midden).

Acupunctuurpunten: 19

Polariteit: Yang

De Dunnedarmmeridiaan, loopt vanaf de pink via arm en schouder naar de wang


Meridiaan: Blaasmeridiaan

Ligging: De Blaasmeridiaan loopt vanaf de ooghoek over het voorhoofd, maakt daar een korte rechte hoek, gaat over de bovenkant van het hoofd en het achterhoofd via de nek naar de rug. Loopt vervolgens in twee banen parallel aan de ruggengraat. Eerst net naast de ruggengraat, tot in de knieholte, daarna teruglopend naar de bovenkant van de rug en vervolgens parallel aan de vorige baan weer naar beneden tot beide banen in de knieholte weer samenkomen. Over het onderbeen eerst over het midden, en lager iets naar de buitenkant loopt de Blaasmeridiaan onder de enkel langs over de buitenkant van de wreef en eindigt aan de buitenkant van de kleine teennagel.

Acupunctuurpunten: 67

Polariteit: Yang

De Blaasmeridiaan die over rug en benen loopt


Meridiaan: Niermeridiaan

Ligging: De Niermeridiaan loopt vanaf de voetzool (net onder de bal van de voet, ongeveer in rechte lijn onder de tweede teen). En gaat verder via de binnenkant van de voet rond de enkel. Vervolgens over de binnenkant van onder- en bovenbeen naar het onderlichaam. Hier volgt een lijn iets verwijderd van de middenlijn van het lichaam tot het ongeveer een handbreedte onder de tepels iets verder van de middenlijn komt te liggen. Vervolgens gaat deze meridiaan over de binnenkant van de borst en eindigt tegen het sleutelbeen.

Acupunctuurpunten: 27

Polariteit: Yin

De Niermeridiaan die vanaf de voetzool naar het sleutelbeen loopt


Meridiaan: Pericardiummeridiaan of Kringloopmeridiaan

Ligging: De Pericardium of Kringloopmeridiaan loopt van de buitenkant net naast de tepel, met een boog naar de binnenkant van de arm. Over het midden van de bovenarm lopend naar de binnenkant van de middelvinger (in het midden tegen de nagel aan).

Acupunctuurpunten: 9

Polariteit: Yin


Meridiaan: Drievoudige Verwarmermeridiaan

Ligging: De Drievoudige Verwarmermeridiaan  (ook als 3-Verwarmer geschreven) loopt van de buitenkant van de ringvingernagel over de buitenkant van de arm via de schouder en de nek rond het oor. Ongeveer iets boven het midden van het oor aan de binnenkant gaat deze iets omhoog en vervolgens in een rechte lijn naar een holte vlakbij de buitenkant van de ooghoek.

Acupunctuurpunten: 23

Polariteit: Yang

De Drievoudige Verwarmer, loopt vanaf de ringvinger via arm en schouder naar het oog


Meridiaan: Galblaasmeridiaan

Ligging: De Galblaasmeridiaan loopt vanaf de buitenkant van de ooghoek naar de onder- en binnenkant van het oor, via enkele zigzaggende lijnen over de zijkant van het hoofd. Vervolgens over de zijkant van de hals met een boog naar de zijkant van de borst. Daarna wat meer naar de voorkant van de borst om vervolgens naar de punt van de onderste (zwevende) rib te lopen. Daarna loopt deze meridiaan met een boog naar de zijkant van de heup, loopt over de buitenkant van het been langs de enkel, en eindigt bij de buitenste nagelhoek van de vierde teen.

Acupunctuurpunten: 44

Polariteit: Yang

De Galblaasmeridiaan die van schedel naar voet loopt


Meridiaan: Levermeridiaan

Ligging: De Levermeridiaan loopt vanaf de binnenkant nagelhoek van de grote teen, boven de binnenkant van de enkel langs, over de binnenkant van onder- en bovenbeen. Vervolgens loopt deze meridiaan via de buitenkant van het schaambeen en iets meer naar de buitenkant van het bovenlichaam naar een punt ongeveer een handbreedte onder de tepel.

Acupunctuurpunten: 14

Polariteit: Yin

Toegevoegde meridianen

Naast de 12 hoofdmeridianen zijn er nog meer meridianen. Ik beperk me hier tot de twee belangrijkste: de Gouverneurmeridiaan en de Conceptiemeridiaan. Deze laatste wordt ook Conceptievat genoemd. Deze twee vormen een kringloop aan de voorzijde (Gouverneurmeridiaan) en achterzijde (Conceptiemeridiaan) van het lichaam. Ze staan met de andere meridianen in verbinding en voeden deze met energie.

♦ ♦ ♦

Meridiaan: Gouverneurmeridiaan of Du Mai

Ligging: De Gouverneurmeridiaan loopt vanaf ongeveer het stuitbeen over de middenlijn van de rug, over de schedel en de neus naar het midden van de bovenlip.

Acupunctuurpunten: 28

De Gouverneurmeridiaan die over de achterkant van het lichaam loopt


Meridiaan: Conceptiemeridiaan of Ren Mai

Ligging: De Conceptiemeridiaan (ook Conceptievat genoemd) loopt vanaf het midden van het perineum (tussen geslachtsdelen en anus) over de middenlijn van de buik en de borst. Vervolgens over de hals en via de kin naar het kuiltje onder de onderlip.

Acupunctuurpunten: 24

De Conceptiemeridiaan die over de voorkant van het lichaam loopt


Een overzicht van de Yin en Yang meridianen die aan elkaar gekoppeld zijn

Yin MeridianenYang Meridianen
 Longmeridiaan Dikkedarmmeridiaan
 Miltmeridiaan Maagmeridiaan
 Hartmeridiaan Dunnedarmmeridiaan
 Niermeridiaan Blaasmeridiaan
 Pericardiummeridiaan Drievoudige Verwarmermeridiaan
 Levermeridiaan Galblaasmeridiaan
De relatie van de meridianen met het energiesysteem

De meridianen ontvangen hun energie van de chakra’s, en geven deze door aan organen en weefsels. Ze vormen het verlengstuk van de chakra’s. In mijn ogen zijn ze dus geen op zichzelf staand geheel zoals dat in de Chinese zienswijze het geval is. Maar vormen ze een duidelijk onderdeel van ons gehele energiesysteem. Bij Soul Reiki is het mogelijk deze meridianen in hun geheel van energie te voorzien en in balans te brengen. Daarmee kan de gewenste werking gemakkelijker en sneller worden bereikt, dan met stimulatie van de afzonderlijke acupunctuurpunten het geval is. Ook is daardoor de kennis van ieder afzonderlijk acupunctuurpunt van minder belang, omdat het harmoniseren de gehele meridiaan in balans brengt. En dus ook de afzonderlijke acupunctuurpunten.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 11, De Nadi’s.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Meridianen

De orgaanmeridianen aan de voorzijde van ons lichaam

DE MERIDIANEN OF ORGAANMERIDIANEN, BEKEND VAN DE ACUPUNCTUUR

Dit is deel 9 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de Kundalini: de Meridianen.

♦ ♦ ♦

Acupunctuurpunten als minichakra’s

De Meridianen zijn vooral bekend geworden door een eeuwenoude Chinese geneeswijze, de acupunctuur. Ze worden ook wel de orgaanmeridianen genoemd, omdat de meest bekende meridianen in bepaalde mate samenhangen met een orgaan. De meridianen zelf liggen dieper in het lichaam. Maar er zijn allerlei punten op de huid, de acupunctuurpunten, die met deze meridiaan zijn verbonden. En die via naalden kunnen worden gestimuleerd. Stimulatie kan ook door druk (acupressuur), met elektriciteit (elektro-acupunctuur) of op nog andere manieren geschieden. In feite zijn deze acupunctuurpunten een soort minichakra’s. Ze zijn vaak te voelen als kleine putjes. En je kunt ze vergelijken met reflexpunten. Niet alle acupunctuurpunten behoren tot een van de meridianen. Zo worden de acupunctuurpunten van de oren vaak gezien als reflexpunten met verschillende effecten.

12  orgaanmeridianen in paren

Deze energiekanalen die orgaanmeridianen worden genoemd zijn hele dunne energiekanalen waarvan er 12 bestaan. Ieder met de naam van een orgaan. Ook hebben ze een polariteit: ze worden als yin of yang beschouwd. Ze komen als paar voor, en ze bevinden zich zowel links als rechts in het lichaam. Daarnaast zijn er nog een aantal meridianen die los staan van een orgaan. Hoewel de orgaanmeridianen de naam van een orgaan hebben, is hun ligging niet beperkt tot de plek van dat orgaan. En liggen deze daar zelfs niet altijd bij in de buurt. Ze lopen vaak vanaf het hoofd naar beneden, of vanaf de voeten naar boven. En daarnaast vanaf het lichaam naar de handen of andersom. Ze komen daarbij meestal maar niet altijd langs het betreffende orgaan.

Acupunctuurpunten op hoofd en borst

De werking van de meridianen

Volgens de beschrijving is de werking van de orgaanmeridianen breder dan wat je van alleen een orgaan zou verwachten. En nogal verschillend van wat de westerse medische wereld aan een orgaan toeschrijft. Ook hoeft verstoring in een orgaanmeridiaan niet te betekenen dat het orgaan waarvan het de naam draagt ook verstoord is. De verstoring kan ook heel andere delen van het lichaam betreffen. De acupunctuurpunten liggend aan de oppervlakte van het lichaam zijn verbonden met die meridiaan, en stimuleren de energie in die meridiaan vanaf dat punt.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 9, De Acupunctuurpunten.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Kundalini

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

KUNDALINI, HET VERTICALE KANAAL DAT ONS ENERGIESYSTEEM VAN LEVENSKRACHT VOORZIET

Dit is deel 8 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 4-7: de Kundalini.

♦ ♦ ♦

De Kundalini, onze bron van prana, chi of ki

De Kundalini is onze levenskracht, de energie die zowel de basisenergiebron als de grootste energiebron van ons lichaam is. Deze energie wordt vaak aangeduid met de term prana, en soms ook met chi of qi uit de Chinese energieleer of het Japans ki dat we van Reiki kennen. De Kundalini is de energie die alle weefsels, organen en lichaamscellen via de chakra’s, meridianen en nadi’s van energie voorziet. Het wordt voorgesteld als een opgerolde slang die aan het ondereinde van de ruggengraat ligt, met de bedoeling zich op te richten. Het is een verticaal kanaal dat zich bevindt in Chakra 1, het Wortelchakra. En de mogelijkheid en bedoeling heeft op te stijgen door de hogere chakra’s tot Chakra 7, het Kruinchakra. Waardoor het met de hogere dimensies is verbonden.

Het lichtkanaal met de 2 slangen

De Kundalini is een soort lichtkanaal dat zich in de ruggengraat bevindt. Het bestaan uit 3 kanalen. Een groter lichtkanaal in het midden met neutrale energie, die de naam Sushumna draagt. En daaromheen 2 kleinere lichtkanalen of lichtslangen: een mannelijke slang, Pingala genaamd, en een vrouwelijke slang, Ida genaamd. Ze worden ook Shiva en Shakti genoemd. Deze beide kleinere slangen dragen onze mannelijke en vrouwelijke energie. Deze 3 lichtkanalen worden ook wel de grote nadi’s genoemd, in tegenstelling tot de kleine nadi’s die later nog aan bod komen. Ze hebben de spiraalvorm van ons DNA.

De kundalini die opstijgt en tot verlichting kan leiden

Het opstijgen of Kundalini Ontwaken

We kunnen de Kundalini vergelijken met een cobraslang die door een fakir met muziek aangemoedigd wordt zich op te richten. Het lijkt op het esculaapteken van dokters dat van de Kundalini is afgeleid (deze heeft echter maar een slang). In ons lichaam zal dit kanaal opstijgen als we ons spiritueel verder ontwikkelen. Waarbij het zich openen en ontwikkelen van ieder hoger chakra de Kundalini de mogelijkheid biedt op te stijgen naar dat chakra. En het zo van zijn volle levenskracht te voorzien. Wat de fysieke en spirituele mogelijkheden van dat chakra dan zijn volledige potentieel geeft. Dit opstijgen heet het Kundalini Ontwaken.

Uitstijgen boven de dualiteit

De Kundalini is zowel een neutrale als dubbelzijdige seksuele energie. En staat symbool voor verlichting, het groeien van dualiteit naar eenheid. Wanneer de Kundalini door alle chakra’s kan opstijgen, kunnen de mannelijke en vrouwelijke energie tot een eenheid samensmelten, en stijg je uit boven de illusie: de verlichting. Deze uitstijging boven de illusie en de verlichting wordt gesymboliseerd door de vleugels, die aangeven dat je vrij bent en niet meer geketend aan de illusie en de aardse omstandigheden.

Het geeft dus ook aan dat we in feite tweezijdige wezens zijn, ondanks dat ons lichaam vrouwelijk of mannelijk is. Dat we de beschikking hebben over zowel mannelijke als vrouwelijke energie, en deze naar believen kunnen gebruiken. En dat mannelijk en vrouwelijk een veel diepere betekenis hebben dan onze geslachtsdelen en lichaamsvormen lijken te vertegenwoordigen.

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

Problemen van het Kundalini Ontwaken voorkomen

Bij het ontwikkelen van het Kundalinikanaal is het van belang dat dit op een rustige wijze gebeurt. De blokkades die vaak aanwezig zijn in de chakra’s hebben tijd nodig om af te worden gebroken. Dit gebeurt onder andere wanneer je je spiritueel ontwikkelt, waardoor je andere overtuigingen krijgt. En zo gedateerde en negatieve gedachten, overtuigingen en emoties begint los te laten. Of als je helende energieën gebruikt die je daarbij helpen.

Wanneer het stimuleren van de Kundalini te veel gepusht wordt, en dit afbreken van de blokkades te snel gaat, kan iemand deze veranderingen vaak niet bijbenen. Hierdoor kunnen er allerlei klachten ontstaan. Ook psychiatrische klachten, zoals psychoses. Er gebeurt dan zo veel tegelijk dat je daarvan helemaal uit je doen kunt raken, de zogeheten Kundalini Crisis. Je merkt dan dat er van alles met je en in je lichaam gebeurt, waarvan je niet goed snapt wat dat is. Je hebt er geen grip meer op en kunt er flink van in de war raken. Normaal gesproken gebeurt dit echter alleen wanneer de snelheid van het ontwikkelen van de Kundalini groter is dan het aanpassingsvermogen van de persoon bij wie dit plaats vindt. Zo lang dit proces zorgvuldig en op een natuurlijke manier gebeurt, hoef je daar niet bang voor te zijn. En kunnen er waardevolle processen in gang worden gezet.

Ik raad altijd aan om eerst de chakra’s te doen voor je de afstemming Kundalini doet. Je kunt eventueel ook volstaan met alleen Chakra Harmonie. Dit zorgt ervoor dat er genoeg blokkades zijn afgebroken zodat de Kundalini gemakkelijk kan opstijgen. Zonder crisisverschijnselen.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 8, De Meridianen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Bijchakra’s

De uitstraling van energie uit het Handchakra

DE BIJCHAKRA’S: KLEIN, MAAR TOCH BELANGRIJK VOOR BEPAALDE KLACHTEN

Dit is deel 7 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 4-7: de bijchakra’s.

♦ ♦ ♦

Kleine chakra’s, kleiner werkingsgebied

De bijchakra’s worden ook de nevenchakra’s of kleine chakra’s genoemd. Waar de hoofdchakra’s verantwoordelijk zijn voor een groot gebied aan functies, kunnen de bijchakra’s worden gezien als filialen die een veel kleiner werkingsgebied hebben. Dit kan een heel gespecialiseerde functie zijn, of een functie die een kleiner lichaamsgebied omvat. De bijchakra’s staan onder controle van een hoofdchakra, ontvangen van het hoofdchakra ook de energie. Werkt het hoofdchakra niet optimaal, dan zal dit waarschijnlijk ook zo zijn voor het bijchakra. Behandeling van een bijchakra kan waardevol zijn als er sprake is van klachten die precies op het gebied van dit bijchakra vallen. En wanneer behandeling van het desbetreffende hoofdchakra niet de gewenste verbetering heeft gebracht.

De belangrijkste bijchakra’s

Er zijn vele bijchakra’s, en lang niet allemaal zijn ze al in kaart gebracht. Van een aantal van de grotere bijchakra’s is echter wel bekend wat ongeveer hun werking is. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste bijchakra’s genoemd, met een korte uitleg ervan.

De meest bekende bijchakra’s

De Handchakra’s gaan over het voelen en doorgeven van energie. Ze kunnen gebruikt worden om energie te geven of te voelen. Het geven van energie in de vorm van bijvoorbeeld Reiki of een andere helende energie. Maar het is ook mogelijk om je hiermee te oefenen in het voelen van energie. De handchakra’s kunnen je dan laten voelen of dit een goede energie is of een minder goede. Ze kunnen je helpen om in je lichaam plekken op te sporen die helende energie behoeven. Of je kunt ze gebruiken om te voelen of bepaalde voeding goed voor je is. Ook kun je bij aanraking van andere mensen aan je handchakra’s (of je aura) merken hoe goed deze qua energie bij je passen. Dan voelt contact extra fijn. De handchakra’s kun je verder ontwikkelen door Soul Reiki of een andere vorm van Reiki of energiewerk.

Handchakra

De Voetchakra’s zijn belangrijk om ons te aarden. Van Moeder Aarde ontvangen we energie. Op die manier zijn we goed verbonden met de aarde, voelen we ons prettig in ons lichaam en vinden het fijn om op aarde te zijn. Tegelijkertijd helpen de voetchakra’s ons bij het loslaten van energieën die niet goed meer voor ons zijn. Deze worden vervolgens door Moeder Aarde gereinigd. Voetchakra’s hebben ook gevoels-kwaliteiten. Probeer maar eens de energie te voelen wanneer je in een oude kerk bent, bij een waterval staat of ergens in de natuur waar je je erg thuis voelt. Misschien was je wel eens op een krachtplek als Stonehenge, waar je kunt voelen hoe sterk de aarde-energie daar is.

Het Thymuschakra heeft met onze afweer te maken. Onze thymusklier is gelegen boven het hartchakra, ongeveer daar waar de sleutelbeenderen bij elkaar komen. Hier worden afweercellen opgeleid alert te zijn op indringers. Maar het ook weer niet te overdrijven, zoals bij auto-immuunziektes het geval is. Als je door iets ontdaan of geschokt raakt, kan het zijn dat je intuïtief je hand ter bescherming op de thymus legt. Dit chakra heeft te maken met een gevoel van zekerheid, eigenwaarde en je prettig voelen. En is erg belangrijk om te behandelen bij auto-immuunziektes en vaak terugkerende ziektes van het immuunsysteem.

Thymuschakra, boven het hart

Het Miltchakra wordt vaak verward met het zonnevlechtchakra (Chakra 3), maar is echt een ander chakra. Het is gelegen links aan de onderkant van de borstkas. Het Miltchakra stuurt de milt aan, die de witte bloedlichaampjes aanmaakt. Het Miltchakra speelt een belangrijke rol bij de immuniteit. Het kan ook met bloedziektes te maken hebben, en betrokken zijn bij reuma en artritis.

Het Leverchakra ligt ongeveer op dezelfde hoogte als het Miltchakra, maar nu rechts onderaan de borstkas. Het speelt een belangrijke rol in het ontgiften van het lichaam, ook van negatieve energieën. Het heeft de functie van de lever te ondersteunen. Het is een vitaliserend bijchakra dat een verwarmend effect heeft bij behandeling.

De minder bekende bijchakra’s

De Borstchakra’s bevinden zich aan de bovenkant van de borsten, het centrum ervan zit ongeveer een handbreedte boven het midden ervan. Deze chakra’s spelen mogelijk een rol bij het voorkomen van borstkanker. Ze zijn zeker belangrijk voor mensen die borstkanker gehad hebben, of bij wie dat in de familie voorkomt. De Borstchakra’s hebben ook met voeding te maken. Letterlijk in de vorm van borstvoeding, figuurlijk met wat er binnenkomt en naar buiten gaat. Zijn je ervaringen voedend, kun je goed voeding opnemen uit de buitenwereld? En ben jij van waarde voor anderen, ben je voedend voor andere mensen?

De Rugchakra’s zitten op het midden van de rug en energetiseren de bijnieren. Ze helpen om je het gevoel te geven gesteund te worden, ze voelen als het steuntje in de rug. Ook kunnen ze je helpen bij de vecht- en vluchtreactie om je uit gevaar te redden. Deze bijchakra’s houden zich bezig met stressmanagement.

De Billenchakra’s bevinden zich op de rand van onderrug en billen. Ze helpen je om een gevoel van rust te hebben, zodat er een evenwicht ontstaat tussen werken en rusten, tussen bezig zijn en op je gemak zitten. Behandeling van deze chakra’s is goed voor mensen die niet stil kunnen zitten, of geen rust of duur hebben. En ze helpen je om een goed evenwicht te vinden tussen actief zijn en ontstressen.

De Gewrichtschakra’s hebben allemaal met beweging en flexibiliteit te maken. De Enkelchakra’s gelegen aan de binnenkant geven je standvastigheid, laten je gemakkelijker door het leven manoeuvreren. De Kniechakra’s aan de achterkant in de knieholtes, helpen je te accepteren wat het leven je voorschotelt. En je levensweg zonder angst te vervolgen. De Elleboogchakra’s aan de binnenkant van de elleboog, maken je flexibel in je handelingen. Ze geven je doorzettingsvermogen en helpen om je weg te vinden en daarbij iedereen te respecteren en hun plek te gunnen.

Behandeling van de bijchakra’s

De hoofdchakra’s en de bijchakra’s vormen samen het chakrasysteem. Vaak zorgen de hoofdchakra’s ervoor dat de bijchakra’s goed functioneren. Maar als deze niet optimaal functioneren, kan dat ook een negatief effect hebben op de bijchakra’s. Het behandelen van de hoofdchakra’s blijft altijd het belangrijkst. Maar als extra hulp kan behandeling van de bijchakra’s ook heel waardevol zijn. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de borstchakra’s, om borstkanker te voorkomen of ervoor te zorgen dat er zich geen nieuwe borsttumoren zullen ontwikkelen.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 8, De Kundalini.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Hoofdchakra’s 4-7

Chakra 4, het Hartchakra dat ons in balans houdt

DE HOOFDCHAKRA’S 4-7, WAT DOEN ZE EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK

Dit is deel 6 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 1-3: de hoofdchakra’s 4-7.

♦ ♦ ♦

Chakra 4, in harmonie en balans zijn met het Hartchakra

Het Hartchakra is het middelste chakra van de zeven hoofdchakra’s. Ook in zijn werking is dit het chakra van het midden, het chakra van harmonie en balans, van verbinding. Het chakra dat er voor zorgt dat fysiek en spiritueel er beide mogen zijn en goed met elkaar samenwerken. Het Hartchakra is het chakra van de liefde, met daaraan gekoppeld positieve zaken als vriendelijkheid, zachtaardigheid, compassie, overgave en acceptatie. Het Hartchakra helpt je om de balans te vinden en in harmonie om te gaan met alles wat er op je pad komt.

Problemen met het Hartchakra komen vooral voor in hart en bloedvaten. En daarnaast in de ademhalingswegen. Het is belangrijk voor mensen die moeite hebben een goede balans in hun leven te vinden, of te snel of te vaak uit hun doen raken. Als chakra van de liefde is het ook belangrijk om jezelf lief te hebben en anderen liefdevol te behandelen. En beter om te gaan met zaken als kwetsbaarheid, teleurstelling, jaloezie en depressieve gevoelens.

Chakra 4, het Hartchakra

Tabel Chakra 4

CHAKRACHAKRA 4, HET HARTCHAKRA
LOCATIEHet centrum van de borst. Het bevindt zich (op jonge leeftijd) precies midden tussen de tepels.
LICHAAMSDELENHart. Bloed. Bloedsomloop. Huid. Borst en borstkas. Longen. Ademhaling. Armen en handen.
SLEUTELWOORDENLiefde. Vertrouwen. Harmonie. Balans. Verbondenheid. Gevoel. Acceptatie. Overgave. Compassie. Positiviteit.
BALANSLiefhebbend. Teder. Hartelijk. Toegenegen. Warm en toegankelijk. Vredig. Empathisch. Optimistisch. Onbaatzuchtig. Gevoelig.
DISBALANSTeleurstelling. Depressie. Kritisch. Jaloezie. Sentimentaliteit. Gevoelens van schuld en onwaardigheid. Kwetsbaarheid. Harteloosheid. Intolerantie. Eenzaamheid.
KLEURGroen (hoofdkleur) Roze.
GEURRoos. Jasmijn. Rozenhout. Geranium. Lavendel. Cypres.
EDELSTENENGroen: Jade. Malachiet. Smaragd. Peridoot. Heliotroop (of bloedsteen). Roze: Rozenkwarts. Rhodochrosiet. Rhodoniet.

Chakra 5, laten zien wie je bent en waar je voor staat

Het Keelchakra of Halschakra is het chakra van communicatie. Hiermee laat je weten wie je bent, wie je wilt zijn, wat je bezig houdt. Je communiceert vanuit dit chakra iets heel belangrijks: jouw waarheid. Ook is dit het chakra van expressie: jezelf laten zien aan de wereld. Niet alleen hoe je als totaal bent, maar ook in allerlei details. Wat vind ik leuk om van mezelf te laten zien? Wat wil ik graag voor het voetlicht brengen? En wat zit er in me dat graag getoond wil worden? Het laat het authentieke wezen zien dat jij bent. Bezig zijn vanuit je Keelchakra geeft je de voldoening dat je er mag zijn, dat je waardevol bent, en laat je spelen met het leven.

 

Problemen met het Keelchakra liggen fysiek vaak op het gebied van de keel, de stem en de mond. En het kan ook te maken hebben met het niet goed ademhalen. Het leven niet volledig binnen laten komen, en ook niet goed kunnen loslaten wat je niet meer nodig hebt. Daarnaast uit het zich vooral in de communicatie met anderen en hoe je jezelf presenteert aan de wereld. Dingen als te veel of te weinig praten. Problemen hebben met andere mensen doordat je niet goed communiceert. Of doordat je te introvert of verlegen bent om jezelf te tonen zoals je bent. En jezelf niet waardevol genoeg vinden om gezien te worden, of juist te zeer aanwezig te zijn.

Chakra 5, het Keelchakra

Tabel Chakra 5

CHAKRACHAKRA 5, HET KEELCHAKRA
LOCATIEKeelgebied. Iets onder het strottenhoofd.
LICHAAMSDELENKeel. Slokdarm. Luchtpijp. Kaken. De oren en het gehoor. Stem. Nek. Schouders.
SLEUTELWOORDENCreativiteit. Expressie. Communicatie. Resonantie. Waarheid. Authenticiteit. Onafhankelijkheid. Ritme, beweging en dans.
BALANSDuidelijke communicatie. Heldere stem. Creatief. Goede luisteraar. Loyaal naar zichzelf toe. Gevoel voor ritme en timing.
DISBALANSZwakke stem. Introversie. Verlegenheid. Moeizame expressie. Stotteren. Te veel of te weinig praten. Slecht communiceren.
KLEURLichtblauw of hemelsblauw.
GEURSalie. Scharlei. Eucalyptus. Pepermunt. Kamille.
EDELSTENENAquamarijn. Chalcedoon. Chrysokolla. Turkoois. Blauwe toermalijn.

Chakra 6, het leren doorzien van de illusies van de buitenwereld

Het Derde Oog, ook het Voorhoofdschakra genoemd, is fysiek betrokken bij een deel van de hersenen en ons zenuwstelsel. Het is ook heel belangrijk voor ons hormoonstelsel. Spiritueel kijkt het op een andere manier naar de wereld. Het kan illusies doorzien, en heeft de mogelijkheid dingen waar te nemen die niet voor onze gewone zintuigen zichtbaar zijn, maar die daarom nog niet minder werkelijk zijn. Het Derde Oog helpt je om meer inzicht te krijgen in hoe het leven echt in elkaar zit. Het staat in verband met de wereld van de energieën. Het is het chakra dat begrip heeft voor de waarde van dromen en symboliek, voor fantasie en visualisatie. En bevordert verschillende spirituele zintuigen zoals helderziendheid.

 

Problemen met het Derde Oog liggen vaak op het vlak van de hersenen en van ons zenuwstelsel. Het kunnen oogklachten of oorklachten zijn. Daarnaast kunnen problemen in het hormoonstelsel hier hun oorsprong hebben, want dit chakra stuurt het hele hormoonsysteem aan. Verder hangt het samen met concentratie- en geheugenproblemen. En een heel materialistische kijk op het leven hebben, met een gebrek aan fantasie en mentale inflexibiliteit.

Chakra 6, het Derde Oog

Tabel Chakra 6

CHAKRACHAKRA 6, HET DERDE OOG
LOCATIENet boven het midden van de lijn, die door de bovenkant van de wenkbrauwen wordt gevormd. Op het achterhoofd iets lager.
LICHAAMSDELENKleine hersenen. Zenuwstelsel. Pijnappelklier. Gezicht. De ogen en het zicht. Bijholtes. Hormoonsysteem.
SLEUTELWOORDENVisualisatie en voorstellingsvermogen. Fantasie. Dromen. Symboliek. Begrip. Inzicht. Bewustzijn. Intuïtie. Heldere zintuigen. Paranormale begaving.
BALANSOpen staan voor de metafysische wereld. Werken met energieën. Gemakkelijke inbeelding en visualisatie. Blikverruiming. Horizonverbreding.
DISBALANSGebrek aan fantasie. Slechte concentratie. Slecht geheugen. Oogproblemen. Koppigheid. Rationalisme. Materialisme. Illusies. Obsessies. Mentale inflexibiliteit.
KLEURDonkerblauw of indigo.
GEURLaurier. Mirte. Kamfer. Den.
EDELSTENENAzuriet. Labradoriet. Lapis lazuli. Saffier. Sodaliet.

Chakra 7, in contact staan met de hogere dimensies

Het Kruinchakra vormt de verbinding met de rest van het universum en met de hogere dimensies. Het is het chakra van het bewustzijn en van de spiritualiteit. Van meditatie en wijsheid, het zoeken naar verlichting en het ervaren van een eenheidsgevoel, het contact met Al Wat Is. Ook is dit het chakra van transformatie en transmutatie, van het veranderen en verbeteren in iets hogers. Het Kruinchakra vormt de verbinding tussen fysiek en spiritueel, tussen aarde en hemel. En vormt op deze manier het overgangschakra tussen de materiële en de metafysische wereld.

 

Problemen met het Kruinchakra kunnen zich fysiek voordoen in de grote hersenen en het centrale zenuwstelsel. Zoals duizeligheid, neuralgie, epilepsie en verschillende andere hersenziektes. Andere problemen die met Chakra 7 samenhangen zijn het ontkennen van de spirituele wereld en je eigen spiritualiteit, doelloosheid en een gebrek aan levenszin, vluchtgedrag en rigide overtuigingen. Daarnaast problemen met tolerantie en het vaak veroordelen van anderen. Of van het jezelf te goed vinden voor anderen of deze wereld.

Chakra 7, het Kruinchakra

Tabel Chakra 7

CHAKRACHAKRA 7, HET KRUINCHAKRA
LOCATIEBoven op het hoofd.
LICHAAMSDELENCentrale zenuwstelsel. Grote hersenen. Hersenschors. Epifyse of pijnappelklier. Schedel.
SLEUTELWOORDENSpiritualiteit. Meditatie. Bewustzijn. Lichtwerk. Wijsheid. Geloof. Verbinding met je Hoger Zelf en God Zelf/Ik Ben. Eenheidsgevoel. Verlichting. Zelfrealisatie.
BALANSBewust leven. Spirituele interesses. Geloof. Geestkracht. Eenheid. Intelligentie. Oordeelloosheid.
DISBALANSAfkeer van spiritualiteit. Zelfontkenning. Gebrek aan levenszin. Doelloosheid. Afgescheidenheid. Vluchtgedrag. Leerproblemen. Rigide overtuigingen.
KLEURViolet (hoofdkleur). Wit. Transparant.
GEURSandelhout. Wierook. Mirre. Viooltjes.
EDELSTENENViolet: Amethist. Fluoriet.
Wit: Witte opaal. Witte chalcedoon.
Transparant: Bergkristal. Diamant.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 7: De Bijchakra’s of kleine chakra’s

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Hoofdchakra’s 1-3

Chakra 1, het chakra dat ons fysieke lichaam goed laat functioneren

DE HOOFDCHAKRA’S 1-3, UITLEG OVER WAAROM ZE BELANGRIJK VOOR ONS ZIJN

Dit is deel 5 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de hoofdchakra’s 1-3.

♦ ♦ ♦

Spirituele groei en bewustzijnsontwikkeling

Het Chakrasysteem is niet alleen een verbindend en onontbeerlijk deel van ons energiesysteem. Het zorgt ook voor spirituele groei, die zich vanuit het Wortelchakra of Basischakra (Chakra 1) omhoog beweegt en steeds verder naar de spirituele wereld opklimt van het Kruinchakra (Chakra 7). De verticaal geplaatste rij van de 7 hoofdchakra’s. Daarbij geeft het je ook de mogelijkheid steeds meer bewustzijn te ontwikkelen van wie je bent, wat je doet en hoe jij je verhoudt tot de buitenwereld. Op welke gebieden dat gebeurt zien we aan de individuele hoofdchakra’s.

Chakra 1, de basis van ons fysieke bestaan

Het Wortelchakra of Basischakra is vooral een chakra dat alle basisvoorwaarden voor een fysiek leven ondersteunt en controleert. Belangrijke zaken zijn je veilig voelen, gezond zijn, vitaal zijn en een goede basisenergie hebben. Ook horen bij dit chakra je vertrouwd voelen met het hebben van een fysiek lichaam. En je fijn voelen op aarde en je gewenst voelen op deze aardbol (aarding). Alles wat in de basis zou moeten werken in ons lichaam wordt door een goed werkend Basischakra verzorgt.

Problemen met dit chakra kunnen zich uiten in kou, en je gewoon fysiek niet prettig voelen. Specifiek voor dit chakra zijn chronische ziektes of vaak terugkerende klachten. Verder een soort basisangst en een algeheel gebrek aan vertrouwen. Maar ook in je niet thuis voelen op aarde of in je lichaam, slecht geaard en zweverig zijn, chronisch niet goed in je vel zitten. En geen goede fysieke basis hebben waarop je kunt vertrouwen.

Chakra 1, het chakra dat ons fysieke lichaam goed laat functioneren

Tabel Chakra 1

CHAKRACHAKRA 1, HET WORTELCHAKRA
LOCATIEAan het eind van de ruggengraat.
LICHAAMSDELENAnus. Rectum. Dikke darm (laatste deel). Bijnieren. Skelet. Ruggengraat. Gebit. Bloed. Benen en voeten.
SLEUTELWOORDENHet leven in een fysiek lichaam. Verbinding met de aarde: aarding, gronden. Liefde voor het leven en levensvreugde. Begin van de kundalini. Zelfbehoud. Wilskracht. Uithoudingsvermogen. Vitaliteit.
BALANSGevoel van veiligheid. Vertrouwen en zelfvertrouwen. Wilskracht. Stabiliteit. Het recht om te bestaan. Aarding. Gezondheid. Levenskracht.
DISBALANSTrauma. Angst. Vermoeidheid. Ontevredenheid. Gewichtsproblemen. Eetproblemen. Lage rugpijn. Hernia. Botziektes. Osteoporose.
KLEURRood (hoofdkleur). Zwart.
GEURPatchouli. Vetiver. Ceder. Kruidnagel.
EDELSTENENRood: Granaat. Robijn. Rode jaspis. Zwart: Zwarte obsidiaan. Zwarte toermalijn. Hematiet.


Chakra 2, leven in een fysiek lichaam

Het Sacraalchakra, ook het Heiligbeenchakra of Sekschakra genoemd, gaat vooral over hoe je je voelt in een fysiek lichaam. Het is het chakra van de emoties: wat doet het met mij wat ik hier op aarde ervaar, en hoe reageer ik daar met mijn emoties op. Daarnaast gaat dit chakra over sensualiteit en seksualiteit. Over het beleven op allerlei manieren van hoe jouw lichaam voelt, hoe lichamen bewegen, wat je er allemaal mee kunt doen. Het is het chakra van de fysieke ervaringen. Van beweging en fysiek ritme. Van levensvreugde en mee stromen met het leven.

Problemen met dit chakra uiten zich vaak in emotionele problemen: te weinig of te veel emoties. Verder moeite hebben met aangeraakt worden, intimiteit en seksualiteit. Een te grote of te kleine behoefte aan seks, en seksualiteit die niet bevredigend is. Niet liefdevol met je lichaam omgaan en je lichaam niet mooi vinden. Niet goed voor jezelf zorgen en voor dat waar je om geeft. Fysieke problemen zoals hormonale problemen, menstruatieklachten, vruchtbaarheidsproblemen en overgangsklachten.

Chakra 2, het chakra dat ons fijn laat voelen in en over ons lichaam

 Tabel Chakra 2

CHAKRACHAKRA 2, HET SACRAALCHAKRA
LOCATIEOp de onderbuik, ongeveer halverwege schaambeen en navel. Aan de rugzijde: het heiligbeen.
LICHAAMSDELENSeksuele organen. Vagina. Baarmoeder. Eierstokken. Penis. Prostaat. Testikels. Nieren. Blaas. Alle lichaamsvloeistoffen (behalve het bloed).
SLEUTELWOORDENBeweging. Gevoelens. Emoties. Verlangens. Seksualiteit. Seksuele energie. Reproductie. Intimiteit. Hormonen. Passie. Dans en ritme. Lichaamsverzorging. Fysiek loslaten en toelaten.
BALANSHarmonieuze relaties. Intimiteit met anderen. Intimiteit met je eigen lichaam. Fysieke creativiteit. Fysiek plezier. Emotionele stabiliteit. Elegantie.
DISBALANSSeksuele problemen. Angst voor intieme relaties. Afkeer van aangeraakt worden. Rigiditeit. Emotionele problemen en emotionele afhankelijkheid. Hormonale problemen.
KLEUROranje.
GEURYlang Ylang. Sinaasappel. Mandarijn. Muskus. Oranjebloesem.
EDELSTENENCarneool. Oranje calciet. Oranje maansteen. Vuuropaal. Zonnesteen.

Chakra 3, wie ben ik en hoe gedraag ik me

Het Zonnevlechtchakra is het chakra van de persoonlijkheid. Het gaat over wie je wilt zijn als persoonlijkheid, hoe je je wilt tonen aan en neerzetten in de wereld. De Zonnevlecht hangt samen met je gedrag, hoe je je uit tegenover andere mensen en situaties. En natuurlijk ook: hoe je jezelf ziet in het geheel. Het gaat ook over hoe je het leven verteert. Dit chakra hangt sterk samen met maatschappij, economie, school en werk. Met alles wat er in de buitenwereld gebeurt. Macht en Wil zijn 2 belangrijke woorden van dit chakra. En het is het chakra waarin zich ook het ego bevindt.

Problemen met het Zonnevlechtchakra uiten zich vaak in de spijsvertering en klachten van veel van de buikorganen. Daarnaast kan dit chakra gaan over problemen met je energie, vaak vermoeid zijn. Het kan zich ook uiten als persoonlijkheidsproblemen. Iemand waarmee het moeilijk omgaan is. Mensen die op allerlei manieren egoïstisch gedrag vertonen. En ook mensen die moeilijk zijn voor zichzelf of die moeilijk hun plekje in de wereld kunnen vinden. Als je niet goed weet wie je bent of wie je wilt zijn. Of hoe je het beste met de wereld om je heen kunt omgaan.

Chakra 3, het chakra waarmee we onze persoonlijkheid ontwikkelen

Tabel Chakra 3

CHAKRACHAKRA 3, DE ZONNEVLECHT
LOCATIENet onder de ribbenkast (in het midden, onder het borstbeen).
LICHAAMSDELENMaag. Lever. Galblaas. Milt. Alvleesklier (pancreas). Dunne darm. Dikke darm (eerste deel).
SLEUTELWOORDENMacht. Wil. Moed. Handelen. Energie. Kracht en sterkte. Relaties. Vriendschap. Ambitie. Vertrouwen. Balans. Ruimte. Verandering. Ego. Discipline. Je eigen wereld.
BALANSVerantwoordelijkheid. Spontaniteit. Respect. Humor. Warme persoonlijkheid. Evenwichtige relaties. Eigenwaarde. Zelfdiscipline. Doorzettingsvermogen.
DISBALANSAgressie. Manipulatie. Arrogantie. Egoïsme. Hebzucht. Rusteloosheid. Vermoeidheid. Impulsiviteit. Apathie. Hyperactiviteit. Irritatie. Control freak.
KLEURGeel.
GEURCitroen. Petitgrain. Bergamot. Jeneverbes. Rozemarijn.
EDELSTENENCitrien. Gouden topaas. Pyriet. Tijgeroog. Gele fluoriet. Champagne calsiet.

♦ ♦ ♦

Vervolg, Deel 6: De Hoofdchakra’s 4-7.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Chakra’s

De 7 hoofdchakra's, van onderaan de ruggengraat tot de kruin

DE CHAKRA’S, DE ENERGIECENTRA VOOR ONS LICHAMELIJKE EN SPIRITUELE WELZIJN

Dit is deel 4 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de chakra’s.

♦ ♦ ♦

De chakra’s als energieregelaars

De chakra’s zou je kunnen zien als kleine energiecentrales. Ze regelen de energie in ons lichaam en energiesysteem. Chakra’s worden vaak omschreven als een wiel of schijf van licht. Ze vormen de energetische verbinding tussen aura en lichaam. Je kunt je een chakra 3-dimensionaal voorstellen als een soort tornado, vaak aangeduid met het woord vortex. Een hoofdchakra zuigt aan de voorkant van ons lichaam en aura energie aan, en laat het aan de achterkant van het lichaam weer via de aura naar buiten stromen.

De chakra’s als Energie Management Systeem

De hoofdchakra’s bevinden zich op het grensvlak van aura en fysiek lichaam. In een verticale rij die allemaal verbonden zijn met de Kundalini. Ze zorgen ervoor dat alle energieën in het fysieke lichaam op de juiste plaats komen. En ze onderhouden het contact tussen de aura en de andere delen van het energiesysteem. De chakra’s vormen eigenlijk het Energie Management Systeem van ons lichaam. Ze regelen de verdeling van energie in ons hele energiesysteem. En geven daarbij energie aan zowel fysieke als spirituele processen.

Daarbij zorgen de chakra’s voor nog iets heel belangrijks. Energieën bestaan in frequenties. Deze frequenties moeten aansluiten bij je ontwikkeling. Bij de energie die je nu bent, bij dat wat je wilt doen en zijn. Maar ze moeten ook ontwikkelingen van spiritualiteit en persoonlijkheid mogelijk maken. De chakra’s zijn ook heel belangrijk om gezond te blijven. Ze zorgen ervoor dat alle energieën die binnenkomen via de aura de juiste energiefrequenties krijgen. En dat ze qua sterkte en hoeveelheid ook aangepast worden aan de plek waar ze in ons lichaam naartoe moeten. Negatieve energieën of energieën die we niet meer kunnen gebruiken, worden via de aura losgelaten.

De 7 hoofdchakra's in een verticale rij, van Wortelchakra (rood) tot Kruinchakra (violet)

Overactieve en onderactieve chakra’s

Chakra’s kunnen zich openen en sluiten. De mate waarin ze dit doen hangt af van je ontwikkeling. Hoe verder je je ontwikkelt, hoe meer het chakra energie kan toelaten die deze ontwikkeling ondersteunt. Een gezond en vitaal chakra zal zich daarom altijd aanpassen aan de hoeveelheid energie die het zou moeten binnenlaten en loslaten. Een chakra kan echter ook overactief of onderactief zijn. Bij het harmoniseren en balanceren van chakra’s (wat alle Chakra Afstemmingen doen, net als Chakra Harmonie), brengt dit het chakra in evenwicht met hoe het op dat moment zou moeten functioneren. Daarbij is ook van belang dat blokkades die dit (gedeeltelijk) verhinderen, worden afgebroken en verwijderd.

Chakra’s, kleuren, geuren…

De hoofdchakra’s vormen een verticale rij van Wortelchakra of Basischakra tot het Kruinchakra. Ieder chakra heeft daarbij een niveau of gebied in het lichaam waarvoor het verantwoordelijk is. Zo zorgt ieder chakra voor het goed functioneren van een endocriene klier. Ieder chakra is ook gekoppeld aan een kleur. Deze kleur stimuleert de functie van het chakra. Daarnaast kun je chakra’s ook koppelen aan edelstenen, geuren en tonen die ongeveer dezelfde energiefrequentie hebben. En die dat chakra ook kunnen stimuleren.

De functie van de bijchakra’s

De bijchakra’s of secundaire chakra’s hebben in feite dezelfde functie als de hoofdchakra’s. Maar deze zijn verantwoordelijk voor een kleiner gebied, hebben minder taken. Vaak zijn ze gespecialiseerd op een specifiek aspect of zijn ze voor een specifiek deel van het lichaam verantwoordelijk. Zoals bijchakra’s die bepaalde gewrichten gezond houden. Of die een specifieke functie verzorgen zoals het loslaten van negatieve energieën door de Voetchakra’s. Of het kunnen voelen en doorgeven van energieën door de Handchakra’s. De bijchakra’s worden aangestuurd door het hoofdchakra waaronder ze vallen. Het zijn dus een soort filialen van het hoofdchakra. Zo vallen de Voetchakra’s onder het Wortelchakra en de Handchakra’s onder het Hartchakra.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 5, De Hoofdchakra’s 1-3.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Auralagen

De aura en de auralichamen

DE AURALAGEN, DE ENERGETISCHE LICHAMEN WAARUIT ONS AURA BESTAAT

Dit is deel 3 van een serie over ons energiesysteem. Deze keer over de auralagen.

♦ ♦ ♦

Het Etherische Lichaam: de blauwdruk

De eerste van de auralagen, het Etherische Lichaam, wordt ook wel de blauwdruk genoemd. Het is gekoppeld aan Chakra 1, het Wortelchakra of Basischakra. Het is een smalle laag die direct op het fysieke lichaam volgt en alle energetische processen in het lichaam regelt. Het zorgt ervoor dat het hele lichaam stukje bij beetje, cel voor cel, op de juiste manier wordt gebouwd en vervangen. Zodat al onze weefsels en organen gezond blijven. Er wordt gezegd dat we iedere 7 jaar fysiek helemaal vernieuwd worden. Hiervoor zorgt dus het Etherische Lichaam, in samenwerking met Chakra 1.

Het wordt ook het etherische dubbel genoemd, omdat iedere lichaamscel als het ware energetisch beschreven staat. Er voor iedere cel een bouwplan bestaat dat gebruikt wordt als het vervangen moet worden. Een gebrekkig functionerend Etherisch Lichaam betekent dat er fouten in het fysieke lichaam kunnen ontstaan. Zoals gendefecten of organen en weefsels die niet optimaal gebouwd zijn. Het kan ook zijn dat er hierdoor aangeboren afwijkingen ontstaan. De andere auralichamen kunnen tijdens dromen of uittredingen naar hogere dimensies reizen, maar niet het Etherische Lichaam. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterft ons lichaam.

Het Emotionele Lichaam: altijd in beweging

Dit is de laag die volgt op het Etherische Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 2, het Sacraalchakra. Emotie houdt altijd beweging in. Bij een emotie beweegt er innerlijk iets in jou, in jouw energie. Emoties kleuren je leven, je persoonlijkheid. Emoties vertellen wat jij als lichaam en persoonlijkheid van iets vindt. Hoe jij reageert op mensen, situaties, de dingen die je in de buitenwereld tegenkomt.

De emoties die erg bij jou horen, en die je vaker hebt, worden deel van jouw Emotionele Lichaam. Deze straal je vervolgens uit naar anderen. En vaak reageren mensen weer op jou met deze zelfde emotie. Dit wordt spiegelen genoemd. Neig je er bijvoorbeeld toe gemakkelijk boos te worden, dan reageren mensen die dat (onbewust) vanuit jouw aura oppikken, snel boos op jou. Dit werkt zo voor elke emotie. Gebeurt jou dit vaker, dan kan dat een aanwijzing zijn dat je Emotionele Lichaam gereinigd moet worden. Het betekent dat je je bewuster moet worden van je emoties, en dat het goed is om daarmee aan het werk te gaan.

Onze aura met de auralichamen

Het Mentale Lichaam: denken en cognitieve vaardigheden

Het Mentale Lichaam volgt op het Emotionele Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 3, de Zonnevlecht. Alle mentale processen hebben hier hun plaats. Dit omvat vooral het denken, het intellect. En de manier waarop informatie verwerkt wordt. De cognitieve vermogens en vaardigheden. Maar het kan ook duiden op overtuigingen, manieren van redeneren, de wijze waarop je dingen leert en onthoudt. Hoe je begrip koppelt aan wat je in de buitenwereld ziet. Het Mentale Lichaam is op het verstand gericht, en alles wat met materie en vorm te maken heeft.

Mensen die erg op het denken gericht zijn, hebben een sterke uitstraling in dit lichaam. Word je bijvoorbeeld steeds erg nadenkend wanneer je een bepaalde persoon ontmoet, ga je erg in je hoofd zitten, dan is deze persoon waarschijnlijk een denker. Iemand die erg mentaal gericht is. Een onzuiver Mentaal Lichaam kan maken dat je erg moe wordt in je hoofd. Behandeling hiervan kan dan rust brengen. In dit lichaam kun je mensen heel gemakkelijk programmeren hoe ze moeten denken. Of consumeren. Reclame is er bijvoorbeeld op gericht door herhaling mensen ervan te overtuigen, in feite te trainen, dat ze een bepaald iets moeten hebben of doen om gelukkig te kunnen zijn. Zuivering van het Mentale Lichaam kan dit weer verwijderen.

Het Astrale Lichaam: gevoelens en gewaarwordingen

Dit vierde auralichaam volgt op het Mentale Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 4, het Hartchakra. Dit Auralichaam gaat meer over gevoelens, die in tegenstelling tot de emoties hun oorsprong in de ziel hebben. Die ook duidelijk meer gekoppeld zijn aan de ziel, aan je innerlijke wezen. Het gaat over voelen: hoe voelt het wat ik denk, wat ik zie, wat ik aanraak, waarover ik fantaseer… Het voelt ook anders dan de vorige lichamen, meer verheven en diep. Het Astrale Lichaam houdt zich meer bezig met fantasieën, dromen, wensen. Eigenlijk met dat wat je als gevoel en als gewaarwording wilt hebben, wat je graag wilt ervaren.

Het Astrale Lichaam gaat over de verlangens die diep in je aanwezig zijn, en waarvan we wensen dat die zichtbaar en voelbaar worden. Dat ze worden omgezet in de tastbare werkelijkheid van het fysieke leven. Waar de eerste 3 lichamen veel meer fysiek zijn, beweegt dit lichaam zich meer richting het verhevene, het spirituele. Het is poëtischer, romantischer, is verbonden met passie en idealisme. Mensen die vanuit dit auralichaam leven zijn vaak minder aards en nemen geen genoegen met vervulling van alleen de materiële verlangens. Ze zoeken naar meer en hoger.

♦ ♦ ♦

Vervolg: deel 4, De Chakra’s, Inleiding.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Aura

De aura en de uitstraling die het heeft

DE AURA, HET ENERGIEVELD WAARMEE WE IN CONTACT STAAN MET DE WERELD

Dit is deel 2 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de aura.

♦ ♦ ♦

De aura als weerspiegeling van je innerlijk

De aura zou je een energieveld kunnen noemen dat jouw uitstraling beheert. Het laat steeds zien hoe je in je vel zit, hoe je op een bepaald moment reageert op wat er gebeurt. Het toont dit door de kleuren van je aura te veranderen. Bij ieder persoon heeft de aura een bepaalde kleurensamenstelling als basis, maar deze verandert naarmate je anders reageert op mensen en situaties. Op dat wat er energetisch in je en om je heen gebeurt, en dat invloed heeft op je innerlijke wezen.

Beschermend energieveld en communicatiemiddel

De aura is een energieveld dat je energetisch beschermt. Het heeft een energetische eivorm die zich om het fysieke lichaam bevindt. En dat zich uitbreidt naarmate iemand zich spiritueel verder ontwikkelt. Dit is een energieveld dat een energetische beschermende laag om je fysieke lichaam heen vormt. Maar het is tegelijkertijd ook een contact- en communicatieveld. Het maakt communicatie op energieniveau mogelijk. Het is een uitstralend zowel als een ontvangend energieveld. Het straalt jouw energie uit naar andere mensen, en naar alles waarmee je in contact komt. En het laat energie van andere mensen bij jou binnenkomen. Net als van andere levende wezens en alles wat energie uitstraalt.

De aura en de uitstraling die het heeft

Aura en resonantie

Als de aura optimaal functioneert dan laat het alleen die energie binnen die resoneert met jouw energie. Andersom is het ook zo dat het jouw energie niet aan anderen geeft als die voor hen niet goed is om te ontvangen. Daarbij geldt dat hogere energie lagere energie optilt, en andersom lagere energie hogere energie in kwaliteit vermindert. Energie is er altijd op gericht zichzelf te verhogen. Resonantie bepaalt dus wat er binnen komt, en hoe gezonder de aura, hoe beter gescheiden wordt wat binnen mag komen en wat niet.

De auralagen

De aura is één energieveld, maar opgebouwd uit een aantal lagen. Er zijn vier lagen waarover de meeste kenners het eens zijn. Dat zijn het Etherische Lichaam, het Emotionele Lichaam, het Mentale Lichaam en het Astrale Lichaam. Deze vier lichamen zijn gekoppeld aan de onderste vier chakra’s. Daarom is het niet onlogisch om te denken dat er mogelijk nog 3 Lichamen zijn die gekoppeld zijn aan de 3 bovenste chakra’s. 3 Lichamen die zo ijl zijn dat ze moeilijk waar te nemen zijn, en nog moeilijker om vast te kunnen stellen hoe ze precies functioneren en wat voor effect ze op ons hebben.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: deel 3, De Auralagen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s