Bijchakra’s

De uitstraling van energie uit het Handchakra

DE BIJCHAKRA’S: KLEIN, MAAR TOCH BELANGRIJK VOOR BEPAALDE KLACHTEN

Dit is deel 7 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 4-7: de bijchakra’s.

♦ ♦ ♦

Kleine chakra’s, kleiner werkingsgebied

De bijchakra’s worden ook de nevenchakra’s of kleine chakra’s genoemd. Waar de hoofdchakra’s verantwoordelijk zijn voor een groot gebied aan functies, kunnen de bijchakra’s worden gezien als filialen die een veel kleiner werkingsgebied hebben. Dit kan een heel gespecialiseerde functie zijn, of een functie die een kleiner lichaamsgebied omvat. De bijchakra’s staan onder controle van een hoofdchakra, ontvangen van het hoofdchakra ook de energie. Werkt het hoofdchakra niet optimaal, dan zal dit waarschijnlijk ook zo zijn voor het bijchakra. Behandeling van een bijchakra kan waardevol zijn als er sprake is van klachten die precies op het gebied van dit bijchakra vallen. En wanneer behandeling van het desbetreffende hoofdchakra niet de gewenste verbetering heeft gebracht.

De belangrijkste bijchakra’s

Er zijn vele bijchakra’s, en lang niet allemaal zijn ze al in kaart gebracht. Van een aantal van de grotere bijchakra’s is echter wel bekend wat ongeveer hun werking is. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste bijchakra’s genoemd, met een korte uitleg ervan.

De meest bekende bijchakra’s

De Handchakra’s gaan over het voelen en doorgeven van energie. Ze kunnen gebruikt worden om energie te geven of te voelen. Het geven van energie in de vorm van bijvoorbeeld Reiki of een andere helende energie. Maar het is ook mogelijk om je hiermee te oefenen in het voelen van energie. De handchakra’s kunnen je dan laten voelen of dit een goede energie is of een minder goede. Ze kunnen je helpen om in je lichaam plekken op te sporen die helende energie behoeven. Of je kunt ze gebruiken om te voelen of bepaalde voeding goed voor je is. Ook kun je bij aanraking van andere mensen aan je handchakra’s (of je aura) merken hoe goed deze qua energie bij je passen. Dan voelt contact extra fijn. De handchakra’s kun je verder ontwikkelen door Soul Reiki of een andere vorm van Reiki of energiewerk.

Handchakra

De Voetchakra’s zijn belangrijk om ons te aarden. Van Moeder Aarde ontvangen we energie. Op die manier zijn we goed verbonden met de aarde, voelen we ons prettig in ons lichaam en vinden het fijn om op aarde te zijn. Tegelijkertijd helpen de voetchakra’s ons bij het loslaten van energieën die niet goed meer voor ons zijn. Deze worden vervolgens door Moeder Aarde gereinigd. Voetchakra’s hebben ook gevoels-kwaliteiten. Probeer maar eens de energie te voelen wanneer je in een oude kerk bent, bij een waterval staat of ergens in de natuur waar je je erg thuis voelt. Misschien was je wel eens op een krachtplek als Stonehenge, waar je kunt voelen hoe sterk de aarde-energie daar is.

Het Thymuschakra heeft met onze afweer te maken. Onze thymusklier is gelegen boven het hartchakra, ongeveer daar waar de sleutelbeenderen bij elkaar komen. Hier worden afweercellen opgeleid alert te zijn op indringers. Maar het ook weer niet te overdrijven, zoals bij auto-immuunziektes het geval is. Als je door iets ontdaan of geschokt raakt, kan het zijn dat je intuïtief je hand ter bescherming op de thymus legt. Dit chakra heeft te maken met een gevoel van zekerheid, eigenwaarde en je prettig voelen. En is erg belangrijk om te behandelen bij auto-immuunziektes en vaak terugkerende ziektes van het immuunsysteem.

Thymuschakra, boven het hart

Het Miltchakra wordt vaak verward met het zonnevlechtchakra (Chakra 3), maar is echt een ander chakra. Het is gelegen links aan de onderkant van de borstkas. Het Miltchakra stuurt de milt aan, die de witte bloedlichaampjes aanmaakt. Het Miltchakra speelt een belangrijke rol bij de immuniteit. Het kan ook met bloedziektes te maken hebben, en betrokken zijn bij reuma en artritis.

Het Leverchakra ligt ongeveer op dezelfde hoogte als het Miltchakra, maar nu rechts onderaan de borstkas. Het speelt een belangrijke rol in het ontgiften van het lichaam, ook van negatieve energieën. Het heeft de functie van de lever te ondersteunen. Het is een vitaliserend bijchakra dat een verwarmend effect heeft bij behandeling.

De minder bekende bijchakra’s

De Borstchakra’s bevinden zich aan de bovenkant van de borsten, het centrum ervan zit ongeveer een handbreedte boven het midden ervan. Deze chakra’s spelen mogelijk een rol bij het voorkomen van borstkanker. Ze zijn zeker belangrijk voor mensen die borstkanker gehad hebben, of bij wie dat in de familie voorkomt. De Borstchakra’s hebben ook met voeding te maken. Letterlijk in de vorm van borstvoeding, figuurlijk met wat er binnenkomt en naar buiten gaat. Zijn je ervaringen voedend, kun je goed voeding opnemen uit de buitenwereld? En ben jij van waarde voor anderen, ben je voedend voor andere mensen?

De Rugchakra’s zitten op het midden van de rug en energetiseren de bijnieren. Ze helpen om je het gevoel te geven gesteund te worden, ze voelen als het steuntje in de rug. Ook kunnen ze je helpen bij de vecht- en vluchtreactie om je uit gevaar te redden. Deze bijchakra’s houden zich bezig met stressmanagement.

De Billenchakra’s bevinden zich op de rand van onderrug en billen. Ze helpen je om een gevoel van rust te hebben, zodat er een evenwicht ontstaat tussen werken en rusten, tussen bezig zijn en op je gemak zitten. Behandeling van deze chakra’s is goed voor mensen die niet stil kunnen zitten, of geen rust of duur hebben. En ze helpen je om een goed evenwicht te vinden tussen actief zijn en ontstressen.

De Gewrichtschakra’s hebben allemaal met beweging en flexibiliteit te maken. De Enkelchakra’s gelegen aan de binnenkant geven je standvastigheid, laten je gemakkelijker door het leven manoeuvreren. De Kniechakra’s aan de achterkant in de knieholtes, helpen je te accepteren wat het leven je voorschotelt. En je levensweg zonder angst te vervolgen. De Elleboogchakra’s aan de binnenkant van de elleboog, maken je flexibel in je handelingen. Ze geven je doorzettingsvermogen en helpen om je weg te vinden en daarbij iedereen te respecteren en hun plek te gunnen.

Behandeling van de bijchakra’s

De hoofdchakra’s en de bijchakra’s vormen samen het chakrasysteem. Vaak zorgen de hoofdchakra’s ervoor dat de bijchakra’s goed functioneren. Maar als deze niet optimaal functioneren, kan dat ook een negatief effect hebben op de bijchakra’s. Het behandelen van de hoofdchakra’s blijft altijd het belangrijkst. Maar als extra hulp kan behandeling van de bijchakra’s ook heel waardevol zijn. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de borstchakra’s, om borstkanker te voorkomen of ervoor te zorgen dat er zich geen nieuwe borsttumoren zullen ontwikkelen.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 8, De Kundalini.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Chakra’s

De 7 hoofdchakra's, van onderaan de ruggengraat tot de kruin

DE CHAKRA’S, DE ENERGIECENTRA VOOR ONS LICHAMELIJKE EN SPIRITUELE WELZIJN

Dit is deel 4 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de chakra’s.

♦ ♦ ♦

De chakra’s als energieregelaars

De chakra’s zou je kunnen zien als kleine energiecentrales. Ze regelen de energie in ons lichaam en energiesysteem. Chakra’s worden vaak omschreven als een wiel of schijf van licht. Ze vormen de energetische verbinding tussen aura en lichaam. Je kunt je een chakra 3-dimensionaal voorstellen als een soort tornado, vaak aangeduid met het woord vortex. Een hoofdchakra zuigt aan de voorkant van ons lichaam en aura energie aan, en laat het aan de achterkant van het lichaam weer via de aura naar buiten stromen.

De chakra’s als Energie Management Systeem

De hoofdchakra’s bevinden zich op het grensvlak van aura en fysiek lichaam. In een verticale rij die allemaal verbonden zijn met de Kundalini. Ze zorgen ervoor dat alle energieën in het fysieke lichaam op de juiste plaats komen. En ze onderhouden het contact tussen de aura en de andere delen van het energiesysteem. De chakra’s vormen eigenlijk het Energie Management Systeem van ons lichaam. Ze regelen de verdeling van energie in ons hele energiesysteem. En geven daarbij energie aan zowel fysieke als spirituele processen.

Daarbij zorgen de chakra’s voor nog iets heel belangrijks. Energieën bestaan in frequenties. Deze frequenties moeten aansluiten bij je ontwikkeling. Bij de energie die je nu bent, bij dat wat je wilt doen en zijn. Maar ze moeten ook ontwikkelingen van spiritualiteit en persoonlijkheid mogelijk maken. De chakra’s zijn ook heel belangrijk om gezond te blijven. Ze zorgen ervoor dat alle energieën die binnenkomen via de aura de juiste energiefrequenties krijgen. En dat ze qua sterkte en hoeveelheid ook aangepast worden aan de plek waar ze in ons lichaam naartoe moeten. Negatieve energieën of energieën die we niet meer kunnen gebruiken, worden via de aura losgelaten.

De 7 hoofdchakra's in een verticale rij, van Wortelchakra (rood) tot Kruinchakra (violet)

Overactieve en onderactieve chakra’s

Chakra’s kunnen zich openen en sluiten. De mate waarin ze dit doen hangt af van je ontwikkeling. Hoe verder je je ontwikkelt, hoe meer het chakra energie kan toelaten die deze ontwikkeling ondersteunt. Een gezond en vitaal chakra zal zich daarom altijd aanpassen aan de hoeveelheid energie die het zou moeten binnenlaten en loslaten. Een chakra kan echter ook overactief of onderactief zijn. Bij het harmoniseren en balanceren van chakra’s (wat alle Chakra Afstemmingen doen, net als Chakra Harmonie), brengt dit het chakra in evenwicht met hoe het op dat moment zou moeten functioneren. Daarbij is ook van belang dat blokkades die dit (gedeeltelijk) verhinderen, worden afgebroken en verwijderd.

Chakra’s, kleuren, geuren…

De hoofdchakra’s vormen een verticale rij van Wortelchakra of Basischakra tot het Kruinchakra. Ieder chakra heeft daarbij een niveau of gebied in het lichaam waarvoor het verantwoordelijk is. Zo zorgt ieder chakra voor het goed functioneren van een endocriene klier. Ieder chakra is ook gekoppeld aan een kleur. Deze kleur stimuleert de functie van het chakra. Daarnaast kun je chakra’s ook koppelen aan edelstenen, geuren en tonen die ongeveer dezelfde energiefrequentie hebben. En die dat chakra ook kunnen stimuleren.

De functie van de bijchakra’s

De bijchakra’s of secundaire chakra’s hebben in feite dezelfde functie als de hoofdchakra’s. Maar deze zijn verantwoordelijk voor een kleiner gebied, hebben minder taken. Vaak zijn ze gespecialiseerd op een specifiek aspect of zijn ze voor een specifiek deel van het lichaam verantwoordelijk. Zoals bijchakra’s die bepaalde gewrichten gezond houden. Of die een specifieke functie verzorgen zoals het loslaten van negatieve energieën door de Voetchakra’s. Of het kunnen voelen en doorgeven van energieën door de Handchakra’s. De bijchakra’s worden aangestuurd door het hoofdchakra waaronder ze vallen. Het zijn dus een soort filialen van het hoofdchakra. Zo vallen de Voetchakra’s onder het Wortelchakra en de Handchakra’s onder het Hartchakra.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 5, De Hoofdchakra’s 1-3.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s