Nadi’s

Kaart van de Nadi's van de mens

DE NADI’S, DE KLEINSTE ENERGIEKANAALTJES DIE ER IN ONS LICHAAM TE VINDEN ZIJN

Dit is deel 11 (slot) van een serie berichten over ons Energiesysteem. Dit vervolg op de Acupunctuurpunten heet de de Nadi’s.

♦ ♦ ♦

Netwerk van kleine energiestroompjes

De Nadi’s vormen een energienetwerk van de allerkleinste energiestroompjes. In dit geval worden de kleine Nadi’s bedoeld, en niet de grote Nadi’s van de Kundalini. Welke de Sushumna, Pingala en Ida heten. Nadi’s zijn te vergelijken met het verfijnde netwerk van het zenuwstelsel, maar zijn veel kleiner dan de onderdelen van ons zenuwstelsel en de afzonderlijke zenuwcellen. En net als de andere onderdelen van ons energiesysteem zijn ze niet fysiek zichtbaar, maar hebben ze wel hun uitwerking. Je kunt dit vergelijken met elektriciteit. Elektriciteit is in het normale geval ook niet zichtbaar, maar wordt wel merkbaar als je bijvoorbeeld de televisie aanzet of een lamp laat branden. Of wanneer je per ongeluk aan een stroomdraad komt en een schok krijgt.

Betekenis van het woord nadi

Het Sanskriet woord nadi, afkomstig van de grondvorm nad, betekent stroom, beweging of vibratie. Het geeft aan dat nadi’s een stroom van energie vertegenwoordigen. Dat het kanaaltjes zijn voor levenskracht of prana. De energie die door de  nadi’s stroomt kun je vergelijken met bloed dat door de aderen stroomt. Of water dat door de bedding van rivieren en beken stroomt. Zoals bloed alle lichaamsdelen voedt, en water alles wat groeit en bloeit, zo voeden de nadi’s ook.

Kaart van de Nadi's van de mens

72.000 nadi’s die alle lichaamscellen van levenskracht of prana voorzien

Maar de nadi’s voeden met pure levenskracht of prana. Ze geven energetische voeding aan de allerkleinste weefsels en al onze lichaamscellen. De nadi’s vormen daarbij een zeer uitgebreid netwerk, dat overal in het lichaam aanwezig is. En dat dus alle kleinere lichaamsweefsels tot en met iedere lichaamscel van levenskracht voorziet. Volgens de Indiase beschrijving zoals die ook door verschillende vormen van tantra wordt gehanteerd, zijn er in totaal 72.000 nadi’s. Deze lopen in ons hele lichaam om alles wat levenskracht nodig heeft van energie te voorzien. De kleine nadi’s krijgen via de grotere onderdelen van ons energiesysteem hun energie. Waarbij de meridianen als doorgeefluik dienen van de energie die deze van de chakra’s ontvangen. En waar de chakra’s de levenskracht weer van de kundalini hebben gekregen.

Met Soul Reiki de nadi’s versterken

Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om 72.000 nadi’s individueel van energie te voorzien. Om ze te stimuleren als ze verzwakt zijn, of af te remmen als ze over-functioneren. Of om te weten wat ze afzonderlijk precies als werking hebben en welke je zou moeten behandelen. Waar dit bij de acupunctuurpunten al erg moeilijk is door het grote aantal acupunctuurpunten, is dit bij de nadi’s vrijwel onmogelijk. Daarom is het fijn dat net als de meridianen ook de nadi’s via Soul Reiki in een keer gevitaliseerd kunnen worden. En zo in harmonie en balans kunnen worden gebracht. Over het algemeen werkt kracht van groot naar klein. En dit geldt ook voor verstoring. Zijn de grotere delen van ons energiesysteem gezond, dan zullen meestal ook de nadi’s goed functioneren. Maar het is nooit verkeerd om af en toe de nadi’s met Soul Reiki van wat extra levenskracht te voorzien.

♦ ♦ ♦

Dit is het laatste deel van een serie over het Energiesysteem. Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Meridianen

De orgaanmeridianen aan de voorzijde van ons lichaam

DE MERIDIANEN OF ORGAANMERIDIANEN, BEKEND VAN DE ACUPUNCTUUR

Dit is deel 9 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de Kundalini: de Meridianen.

♦ ♦ ♦

Acupunctuurpunten als minichakra’s

De Meridianen zijn vooral bekend geworden door een eeuwenoude Chinese geneeswijze, de acupunctuur. Ze worden ook wel de orgaanmeridianen genoemd, omdat de meest bekende meridianen in bepaalde mate samenhangen met een orgaan. De meridianen zelf liggen dieper in het lichaam. Maar er zijn allerlei punten op de huid, de acupunctuurpunten, die met deze meridiaan zijn verbonden. En die via naalden kunnen worden gestimuleerd. Stimulatie kan ook door druk (acupressuur), met elektriciteit (elektro-acupunctuur) of op nog andere manieren geschieden. In feite zijn deze acupunctuurpunten een soort minichakra’s. Ze zijn vaak te voelen als kleine putjes. En je kunt ze vergelijken met reflexpunten. Niet alle acupunctuurpunten behoren tot een van de meridianen. Zo worden de acupunctuurpunten van de oren vaak gezien als reflexpunten met verschillende effecten.

12  orgaanmeridianen in paren

Deze energiekanalen die orgaanmeridianen worden genoemd zijn hele dunne energiekanalen waarvan er 12 bestaan. Ieder met de naam van een orgaan. Ook hebben ze een polariteit: ze worden als yin of yang beschouwd. Ze komen als paar voor, en ze bevinden zich zowel links als rechts in het lichaam. Daarnaast zijn er nog een aantal meridianen die los staan van een orgaan. Hoewel de orgaanmeridianen de naam van een orgaan hebben, is hun ligging niet beperkt tot de plek van dat orgaan. En liggen deze daar zelfs niet altijd bij in de buurt. Ze lopen vaak vanaf het hoofd naar beneden, of vanaf de voeten naar boven. En daarnaast vanaf het lichaam naar de handen of andersom. Ze komen daarbij meestal maar niet altijd langs het betreffende orgaan.

Acupunctuurpunten op hoofd en borst

De werking van de meridianen

Volgens de beschrijving is de werking van de orgaanmeridianen breder dan wat je van alleen een orgaan zou verwachten. En nogal verschillend van wat de westerse medische wereld aan een orgaan toeschrijft. Ook hoeft verstoring in een orgaanmeridiaan niet te betekenen dat het orgaan waarvan het de naam draagt ook verstoord is. De verstoring kan ook heel andere delen van het lichaam betreffen. De acupunctuurpunten liggend aan de oppervlakte van het lichaam zijn verbonden met die meridiaan, en stimuleren de energie in die meridiaan vanaf dat punt.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 9, De Acupunctuurpunten.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Kundalini

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

KUNDALINI, HET VERTICALE KANAAL DAT ONS ENERGIESYSTEEM VAN LEVENSKRACHT VOORZIET

Dit is deel 8 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 4-7: de Kundalini.

♦ ♦ ♦

De Kundalini, onze bron van prana, chi of ki

De Kundalini is onze levenskracht, de energie die zowel de basisenergiebron als de grootste energiebron van ons lichaam is. Deze energie wordt vaak aangeduid met de term prana, en soms ook met chi of qi uit de Chinese energieleer of het Japans ki dat we van Reiki kennen. De Kundalini is de energie die alle weefsels, organen en lichaamscellen via de chakra’s, meridianen en nadi’s van energie voorziet. Het wordt voorgesteld als een opgerolde slang die aan het ondereinde van de ruggengraat ligt, met de bedoeling zich op te richten. Het is een verticaal kanaal dat zich bevindt in Chakra 1, het Wortelchakra. En de mogelijkheid en bedoeling heeft op te stijgen door de hogere chakra’s tot Chakra 7, het Kruinchakra. Waardoor het met de hogere dimensies is verbonden.

Het lichtkanaal met de 2 slangen

De Kundalini is een soort lichtkanaal dat zich in de ruggengraat bevindt. Het bestaan uit 3 kanalen. Een groter lichtkanaal in het midden met neutrale energie, die de naam Sushumna draagt. En daaromheen 2 kleinere lichtkanalen of lichtslangen: een mannelijke slang, Pingala genaamd, en een vrouwelijke slang, Ida genaamd. Ze worden ook Shiva en Shakti genoemd. Deze beide kleinere slangen dragen onze mannelijke en vrouwelijke energie. Deze 3 lichtkanalen worden ook wel de grote nadi’s genoemd, in tegenstelling tot de kleine nadi’s die later nog aan bod komen. Ze hebben de spiraalvorm van ons DNA.

De kundalini die opstijgt en tot verlichting kan leiden

Het opstijgen of Kundalini Ontwaken

We kunnen de Kundalini vergelijken met een cobraslang die door een fakir met muziek aangemoedigd wordt zich op te richten. Het lijkt op het esculaapteken van dokters dat van de Kundalini is afgeleid (deze heeft echter maar een slang). In ons lichaam zal dit kanaal opstijgen als we ons spiritueel verder ontwikkelen. Waarbij het zich openen en ontwikkelen van ieder hoger chakra de Kundalini de mogelijkheid biedt op te stijgen naar dat chakra. En het zo van zijn volle levenskracht te voorzien. Wat de fysieke en spirituele mogelijkheden van dat chakra dan zijn volledige potentieel geeft. Dit opstijgen heet het Kundalini Ontwaken.

Uitstijgen boven de dualiteit

De Kundalini is zowel een neutrale als dubbelzijdige seksuele energie. En staat symbool voor verlichting, het groeien van dualiteit naar eenheid. Wanneer de Kundalini door alle chakra’s kan opstijgen, kunnen de mannelijke en vrouwelijke energie tot een eenheid samensmelten, en stijg je uit boven de illusie: de verlichting. Deze uitstijging boven de illusie en de verlichting wordt gesymboliseerd door de vleugels, die aangeven dat je vrij bent en niet meer geketend aan de illusie en de aardse omstandigheden.

Het geeft dus ook aan dat we in feite tweezijdige wezens zijn, ondanks dat ons lichaam vrouwelijk of mannelijk is. Dat we de beschikking hebben over zowel mannelijke als vrouwelijke energie, en deze naar believen kunnen gebruiken. En dat mannelijk en vrouwelijk een veel diepere betekenis hebben dan onze geslachtsdelen en lichaamsvormen lijken te vertegenwoordigen.

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

Problemen van het Kundalini Ontwaken voorkomen

Bij het ontwikkelen van het Kundalinikanaal is het van belang dat dit op een rustige wijze gebeurt. De blokkades die vaak aanwezig zijn in de chakra’s hebben tijd nodig om af te worden gebroken. Dit gebeurt onder andere wanneer je je spiritueel ontwikkelt, waardoor je andere overtuigingen krijgt. En zo gedateerde en negatieve gedachten, overtuigingen en emoties begint los te laten. Of als je helende energieën gebruikt die je daarbij helpen.

Wanneer het stimuleren van de Kundalini te veel gepusht wordt, en dit afbreken van de blokkades te snel gaat, kan iemand deze veranderingen vaak niet bijbenen. Hierdoor kunnen er allerlei klachten ontstaan. Ook psychiatrische klachten, zoals psychoses. Er gebeurt dan zo veel tegelijk dat je daarvan helemaal uit je doen kunt raken, de zogeheten Kundalini Crisis. Je merkt dan dat er van alles met je en in je lichaam gebeurt, waarvan je niet goed snapt wat dat is. Je hebt er geen grip meer op en kunt er flink van in de war raken. Normaal gesproken gebeurt dit echter alleen wanneer de snelheid van het ontwikkelen van de Kundalini groter is dan het aanpassingsvermogen van de persoon bij wie dit plaats vindt. Zo lang dit proces zorgvuldig en op een natuurlijke manier gebeurt, hoef je daar niet bang voor te zijn. En kunnen er waardevolle processen in gang worden gezet.

Ik raad altijd aan om eerst de chakra’s te doen voor je de afstemming Kundalini doet. Je kunt eventueel ook volstaan met alleen Chakra Harmonie. Dit zorgt ervoor dat er genoeg blokkades zijn afgebroken zodat de Kundalini gemakkelijk kan opstijgen. Zonder crisisverschijnselen.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 8, De Meridianen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Hoofdchakra’s 4-7

Chakra 4, het Hartchakra dat ons in balans houdt

DE HOOFDCHAKRA’S 4-7, WAT DOEN ZE EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK

Dit is deel 6 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 1-3: de hoofdchakra’s 4-7.

♦ ♦ ♦

Chakra 4, in harmonie en balans zijn met het Hartchakra

Het Hartchakra is het middelste chakra van de zeven hoofdchakra’s. Ook in zijn werking is dit het chakra van het midden, het chakra van harmonie en balans, van verbinding. Het chakra dat er voor zorgt dat fysiek en spiritueel er beide mogen zijn en goed met elkaar samenwerken. Het Hartchakra is het chakra van de liefde, met daaraan gekoppeld positieve zaken als vriendelijkheid, zachtaardigheid, compassie, overgave en acceptatie. Het Hartchakra helpt je om de balans te vinden en in harmonie om te gaan met alles wat er op je pad komt.

Problemen met het Hartchakra komen vooral voor in hart en bloedvaten. En daarnaast in de ademhalingswegen. Het is belangrijk voor mensen die moeite hebben een goede balans in hun leven te vinden, of te snel of te vaak uit hun doen raken. Als chakra van de liefde is het ook belangrijk om jezelf lief te hebben en anderen liefdevol te behandelen. En beter om te gaan met zaken als kwetsbaarheid, teleurstelling, jaloezie en depressieve gevoelens.

Chakra 4, het Hartchakra

Tabel Chakra 4

CHAKRACHAKRA 4, HET HARTCHAKRA
LOCATIEHet centrum van de borst. Het bevindt zich (op jonge leeftijd) precies midden tussen de tepels.
LICHAAMSDELENHart. Bloed. Bloedsomloop. Huid. Borst en borstkas. Longen. Ademhaling. Armen en handen.
SLEUTELWOORDENLiefde. Vertrouwen. Harmonie. Balans. Verbondenheid. Gevoel. Acceptatie. Overgave. Compassie. Positiviteit.
BALANSLiefhebbend. Teder. Hartelijk. Toegenegen. Warm en toegankelijk. Vredig. Empathisch. Optimistisch. Onbaatzuchtig. Gevoelig.
DISBALANSTeleurstelling. Depressie. Kritisch. Jaloezie. Sentimentaliteit. Gevoelens van schuld en onwaardigheid. Kwetsbaarheid. Harteloosheid. Intolerantie. Eenzaamheid.
KLEURGroen (hoofdkleur) Roze.
GEURRoos. Jasmijn. Rozenhout. Geranium. Lavendel. Cypres.
EDELSTENENGroen: Jade. Malachiet. Smaragd. Peridoot. Heliotroop (of bloedsteen). Roze: Rozenkwarts. Rhodochrosiet. Rhodoniet.

Chakra 5, laten zien wie je bent en waar je voor staat

Het Keelchakra of Halschakra is het chakra van communicatie. Hiermee laat je weten wie je bent, wie je wilt zijn, wat je bezig houdt. Je communiceert vanuit dit chakra iets heel belangrijks: jouw waarheid. Ook is dit het chakra van expressie: jezelf laten zien aan de wereld. Niet alleen hoe je als totaal bent, maar ook in allerlei details. Wat vind ik leuk om van mezelf te laten zien? Wat wil ik graag voor het voetlicht brengen? En wat zit er in me dat graag getoond wil worden? Het laat het authentieke wezen zien dat jij bent. Bezig zijn vanuit je Keelchakra geeft je de voldoening dat je er mag zijn, dat je waardevol bent, en laat je spelen met het leven.

 

Problemen met het Keelchakra liggen fysiek vaak op het gebied van de keel, de stem en de mond. En het kan ook te maken hebben met het niet goed ademhalen. Het leven niet volledig binnen laten komen, en ook niet goed kunnen loslaten wat je niet meer nodig hebt. Daarnaast uit het zich vooral in de communicatie met anderen en hoe je jezelf presenteert aan de wereld. Dingen als te veel of te weinig praten. Problemen hebben met andere mensen doordat je niet goed communiceert. Of doordat je te introvert of verlegen bent om jezelf te tonen zoals je bent. En jezelf niet waardevol genoeg vinden om gezien te worden, of juist te zeer aanwezig te zijn.

Chakra 5, het Keelchakra

Tabel Chakra 5

CHAKRACHAKRA 5, HET KEELCHAKRA
LOCATIEKeelgebied. Iets onder het strottenhoofd.
LICHAAMSDELENKeel. Slokdarm. Luchtpijp. Kaken. De oren en het gehoor. Stem. Nek. Schouders.
SLEUTELWOORDENCreativiteit. Expressie. Communicatie. Resonantie. Waarheid. Authenticiteit. Onafhankelijkheid. Ritme, beweging en dans.
BALANSDuidelijke communicatie. Heldere stem. Creatief. Goede luisteraar. Loyaal naar zichzelf toe. Gevoel voor ritme en timing.
DISBALANSZwakke stem. Introversie. Verlegenheid. Moeizame expressie. Stotteren. Te veel of te weinig praten. Slecht communiceren.
KLEURLichtblauw of hemelsblauw.
GEURSalie. Scharlei. Eucalyptus. Pepermunt. Kamille.
EDELSTENENAquamarijn. Chalcedoon. Chrysokolla. Turkoois. Blauwe toermalijn.

Chakra 6, het leren doorzien van de illusies van de buitenwereld

Het Derde Oog, ook het Voorhoofdschakra genoemd, is fysiek betrokken bij een deel van de hersenen en ons zenuwstelsel. Het is ook heel belangrijk voor ons hormoonstelsel. Spiritueel kijkt het op een andere manier naar de wereld. Het kan illusies doorzien, en heeft de mogelijkheid dingen waar te nemen die niet voor onze gewone zintuigen zichtbaar zijn, maar die daarom nog niet minder werkelijk zijn. Het Derde Oog helpt je om meer inzicht te krijgen in hoe het leven echt in elkaar zit. Het staat in verband met de wereld van de energieën. Het is het chakra dat begrip heeft voor de waarde van dromen en symboliek, voor fantasie en visualisatie. En bevordert verschillende spirituele zintuigen zoals helderziendheid.

 

Problemen met het Derde Oog liggen vaak op het vlak van de hersenen en van ons zenuwstelsel. Het kunnen oogklachten of oorklachten zijn. Daarnaast kunnen problemen in het hormoonstelsel hier hun oorsprong hebben, want dit chakra stuurt het hele hormoonsysteem aan. Verder hangt het samen met concentratie- en geheugenproblemen. En een heel materialistische kijk op het leven hebben, met een gebrek aan fantasie en mentale inflexibiliteit.

Chakra 6, het Derde Oog

Tabel Chakra 6

CHAKRACHAKRA 6, HET DERDE OOG
LOCATIENet boven het midden van de lijn, die door de bovenkant van de wenkbrauwen wordt gevormd. Op het achterhoofd iets lager.
LICHAAMSDELENKleine hersenen. Zenuwstelsel. Pijnappelklier. Gezicht. De ogen en het zicht. Bijholtes. Hormoonsysteem.
SLEUTELWOORDENVisualisatie en voorstellingsvermogen. Fantasie. Dromen. Symboliek. Begrip. Inzicht. Bewustzijn. Intuïtie. Heldere zintuigen. Paranormale begaving.
BALANSOpen staan voor de metafysische wereld. Werken met energieën. Gemakkelijke inbeelding en visualisatie. Blikverruiming. Horizonverbreding.
DISBALANSGebrek aan fantasie. Slechte concentratie. Slecht geheugen. Oogproblemen. Koppigheid. Rationalisme. Materialisme. Illusies. Obsessies. Mentale inflexibiliteit.
KLEURDonkerblauw of indigo.
GEURLaurier. Mirte. Kamfer. Den.
EDELSTENENAzuriet. Labradoriet. Lapis lazuli. Saffier. Sodaliet.

Chakra 7, in contact staan met de hogere dimensies

Het Kruinchakra vormt de verbinding met de rest van het universum en met de hogere dimensies. Het is het chakra van het bewustzijn en van de spiritualiteit. Van meditatie en wijsheid, het zoeken naar verlichting en het ervaren van een eenheidsgevoel, het contact met Al Wat Is. Ook is dit het chakra van transformatie en transmutatie, van het veranderen en verbeteren in iets hogers. Het Kruinchakra vormt de verbinding tussen fysiek en spiritueel, tussen aarde en hemel. En vormt op deze manier het overgangschakra tussen de materiële en de metafysische wereld.

 

Problemen met het Kruinchakra kunnen zich fysiek voordoen in de grote hersenen en het centrale zenuwstelsel. Zoals duizeligheid, neuralgie, epilepsie en verschillende andere hersenziektes. Andere problemen die met Chakra 7 samenhangen zijn het ontkennen van de spirituele wereld en je eigen spiritualiteit, doelloosheid en een gebrek aan levenszin, vluchtgedrag en rigide overtuigingen. Daarnaast problemen met tolerantie en het vaak veroordelen van anderen. Of van het jezelf te goed vinden voor anderen of deze wereld.

Chakra 7, het Kruinchakra

Tabel Chakra 7

CHAKRACHAKRA 7, HET KRUINCHAKRA
LOCATIEBoven op het hoofd.
LICHAAMSDELENCentrale zenuwstelsel. Grote hersenen. Hersenschors. Epifyse of pijnappelklier. Schedel.
SLEUTELWOORDENSpiritualiteit. Meditatie. Bewustzijn. Lichtwerk. Wijsheid. Geloof. Verbinding met je Hoger Zelf en God Zelf/Ik Ben. Eenheidsgevoel. Verlichting. Zelfrealisatie.
BALANSBewust leven. Spirituele interesses. Geloof. Geestkracht. Eenheid. Intelligentie. Oordeelloosheid.
DISBALANSAfkeer van spiritualiteit. Zelfontkenning. Gebrek aan levenszin. Doelloosheid. Afgescheidenheid. Vluchtgedrag. Leerproblemen. Rigide overtuigingen.
KLEURViolet (hoofdkleur). Wit. Transparant.
GEURSandelhout. Wierook. Mirre. Viooltjes.
EDELSTENENViolet: Amethist. Fluoriet.
Wit: Witte opaal. Witte chalcedoon.
Transparant: Bergkristal. Diamant.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 7: De Bijchakra’s of kleine chakra’s

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Hoofdchakra’s 1-3

Chakra 1, het chakra dat ons fysieke lichaam goed laat functioneren

DE HOOFDCHAKRA’S 1-3, UITLEG OVER WAAROM ZE BELANGRIJK VOOR ONS ZIJN

Dit is deel 5 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de hoofdchakra’s 1-3.

♦ ♦ ♦

Spirituele groei en bewustzijnsontwikkeling

Het Chakrasysteem is niet alleen een verbindend en onontbeerlijk deel van ons energiesysteem. Het zorgt ook voor spirituele groei, die zich vanuit het Wortelchakra of Basischakra (Chakra 1) omhoog beweegt en steeds verder naar de spirituele wereld opklimt van het Kruinchakra (Chakra 7). De verticaal geplaatste rij van de 7 hoofdchakra’s. Daarbij geeft het je ook de mogelijkheid steeds meer bewustzijn te ontwikkelen van wie je bent, wat je doet en hoe jij je verhoudt tot de buitenwereld. Op welke gebieden dat gebeurt zien we aan de individuele hoofdchakra’s.

Chakra 1, de basis van ons fysieke bestaan

Het Wortelchakra of Basischakra is vooral een chakra dat alle basisvoorwaarden voor een fysiek leven ondersteunt en controleert. Belangrijke zaken zijn je veilig voelen, gezond zijn, vitaal zijn en een goede basisenergie hebben. Ook horen bij dit chakra je vertrouwd voelen met het hebben van een fysiek lichaam. En je fijn voelen op aarde en je gewenst voelen op deze aardbol (aarding). Alles wat in de basis zou moeten werken in ons lichaam wordt door een goed werkend Basischakra verzorgt.

Problemen met dit chakra kunnen zich uiten in kou, en je gewoon fysiek niet prettig voelen. Specifiek voor dit chakra zijn chronische ziektes of vaak terugkerende klachten. Verder een soort basisangst en een algeheel gebrek aan vertrouwen. Maar ook in je niet thuis voelen op aarde of in je lichaam, slecht geaard en zweverig zijn, chronisch niet goed in je vel zitten. En geen goede fysieke basis hebben waarop je kunt vertrouwen.

Chakra 1, het chakra dat ons fysieke lichaam goed laat functioneren

Tabel Chakra 1

CHAKRACHAKRA 1, HET WORTELCHAKRA
LOCATIEAan het eind van de ruggengraat.
LICHAAMSDELENAnus. Rectum. Dikke darm (laatste deel). Bijnieren. Skelet. Ruggengraat. Gebit. Bloed. Benen en voeten.
SLEUTELWOORDENHet leven in een fysiek lichaam. Verbinding met de aarde: aarding, gronden. Liefde voor het leven en levensvreugde. Begin van de kundalini. Zelfbehoud. Wilskracht. Uithoudingsvermogen. Vitaliteit.
BALANSGevoel van veiligheid. Vertrouwen en zelfvertrouwen. Wilskracht. Stabiliteit. Het recht om te bestaan. Aarding. Gezondheid. Levenskracht.
DISBALANSTrauma. Angst. Vermoeidheid. Ontevredenheid. Gewichtsproblemen. Eetproblemen. Lage rugpijn. Hernia. Botziektes. Osteoporose.
KLEURRood (hoofdkleur). Zwart.
GEURPatchouli. Vetiver. Ceder. Kruidnagel.
EDELSTENENRood: Granaat. Robijn. Rode jaspis. Zwart: Zwarte obsidiaan. Zwarte toermalijn. Hematiet.


Chakra 2, leven in een fysiek lichaam

Het Sacraalchakra, ook het Heiligbeenchakra of Sekschakra genoemd, gaat vooral over hoe je je voelt in een fysiek lichaam. Het is het chakra van de emoties: wat doet het met mij wat ik hier op aarde ervaar, en hoe reageer ik daar met mijn emoties op. Daarnaast gaat dit chakra over sensualiteit en seksualiteit. Over het beleven op allerlei manieren van hoe jouw lichaam voelt, hoe lichamen bewegen, wat je er allemaal mee kunt doen. Het is het chakra van de fysieke ervaringen. Van beweging en fysiek ritme. Van levensvreugde en mee stromen met het leven.

Problemen met dit chakra uiten zich vaak in emotionele problemen: te weinig of te veel emoties. Verder moeite hebben met aangeraakt worden, intimiteit en seksualiteit. Een te grote of te kleine behoefte aan seks, en seksualiteit die niet bevredigend is. Niet liefdevol met je lichaam omgaan en je lichaam niet mooi vinden. Niet goed voor jezelf zorgen en voor dat waar je om geeft. Fysieke problemen zoals hormonale problemen, menstruatieklachten, vruchtbaarheidsproblemen en overgangsklachten.

Chakra 2, het chakra dat ons fijn laat voelen in en over ons lichaam

 Tabel Chakra 2

CHAKRACHAKRA 2, HET SACRAALCHAKRA
LOCATIEOp de onderbuik, ongeveer halverwege schaambeen en navel. Aan de rugzijde: het heiligbeen.
LICHAAMSDELENSeksuele organen. Vagina. Baarmoeder. Eierstokken. Penis. Prostaat. Testikels. Nieren. Blaas. Alle lichaamsvloeistoffen (behalve het bloed).
SLEUTELWOORDENBeweging. Gevoelens. Emoties. Verlangens. Seksualiteit. Seksuele energie. Reproductie. Intimiteit. Hormonen. Passie. Dans en ritme. Lichaamsverzorging. Fysiek loslaten en toelaten.
BALANSHarmonieuze relaties. Intimiteit met anderen. Intimiteit met je eigen lichaam. Fysieke creativiteit. Fysiek plezier. Emotionele stabiliteit. Elegantie.
DISBALANSSeksuele problemen. Angst voor intieme relaties. Afkeer van aangeraakt worden. Rigiditeit. Emotionele problemen en emotionele afhankelijkheid. Hormonale problemen.
KLEUROranje.
GEURYlang Ylang. Sinaasappel. Mandarijn. Muskus. Oranjebloesem.
EDELSTENENCarneool. Oranje calciet. Oranje maansteen. Vuuropaal. Zonnesteen.

Chakra 3, wie ben ik en hoe gedraag ik me

Het Zonnevlechtchakra is het chakra van de persoonlijkheid. Het gaat over wie je wilt zijn als persoonlijkheid, hoe je je wilt tonen aan en neerzetten in de wereld. De Zonnevlecht hangt samen met je gedrag, hoe je je uit tegenover andere mensen en situaties. En natuurlijk ook: hoe je jezelf ziet in het geheel. Het gaat ook over hoe je het leven verteert. Dit chakra hangt sterk samen met maatschappij, economie, school en werk. Met alles wat er in de buitenwereld gebeurt. Macht en Wil zijn 2 belangrijke woorden van dit chakra. En het is het chakra waarin zich ook het ego bevindt.

Problemen met het Zonnevlechtchakra uiten zich vaak in de spijsvertering en klachten van veel van de buikorganen. Daarnaast kan dit chakra gaan over problemen met je energie, vaak vermoeid zijn. Het kan zich ook uiten als persoonlijkheidsproblemen. Iemand waarmee het moeilijk omgaan is. Mensen die op allerlei manieren egoïstisch gedrag vertonen. En ook mensen die moeilijk zijn voor zichzelf of die moeilijk hun plekje in de wereld kunnen vinden. Als je niet goed weet wie je bent of wie je wilt zijn. Of hoe je het beste met de wereld om je heen kunt omgaan.

Chakra 3, het chakra waarmee we onze persoonlijkheid ontwikkelen

Tabel Chakra 3

CHAKRACHAKRA 3, DE ZONNEVLECHT
LOCATIENet onder de ribbenkast (in het midden, onder het borstbeen).
LICHAAMSDELENMaag. Lever. Galblaas. Milt. Alvleesklier (pancreas). Dunne darm. Dikke darm (eerste deel).
SLEUTELWOORDENMacht. Wil. Moed. Handelen. Energie. Kracht en sterkte. Relaties. Vriendschap. Ambitie. Vertrouwen. Balans. Ruimte. Verandering. Ego. Discipline. Je eigen wereld.
BALANSVerantwoordelijkheid. Spontaniteit. Respect. Humor. Warme persoonlijkheid. Evenwichtige relaties. Eigenwaarde. Zelfdiscipline. Doorzettingsvermogen.
DISBALANSAgressie. Manipulatie. Arrogantie. Egoïsme. Hebzucht. Rusteloosheid. Vermoeidheid. Impulsiviteit. Apathie. Hyperactiviteit. Irritatie. Control freak.
KLEURGeel.
GEURCitroen. Petitgrain. Bergamot. Jeneverbes. Rozemarijn.
EDELSTENENCitrien. Gouden topaas. Pyriet. Tijgeroog. Gele fluoriet. Champagne calsiet.

♦ ♦ ♦

Vervolg, Deel 6: De Hoofdchakra’s 4-7.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Chakra’s

De 7 hoofdchakra's, van onderaan de ruggengraat tot de kruin

DE CHAKRA’S, DE ENERGIECENTRA VOOR ONS LICHAMELIJKE EN SPIRITUELE WELZIJN

Dit is deel 4 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de chakra’s.

♦ ♦ ♦

De chakra’s als energieregelaars

De chakra’s zou je kunnen zien als kleine energiecentrales. Ze regelen de energie in ons lichaam en energiesysteem. Chakra’s worden vaak omschreven als een wiel of schijf van licht. Ze vormen de energetische verbinding tussen aura en lichaam. Je kunt je een chakra 3-dimensionaal voorstellen als een soort tornado, vaak aangeduid met het woord vortex. Een hoofdchakra zuigt aan de voorkant van ons lichaam en aura energie aan, en laat het aan de achterkant van het lichaam weer via de aura naar buiten stromen.

De chakra’s als Energie Management Systeem

De hoofdchakra’s bevinden zich op het grensvlak van aura en fysiek lichaam. In een verticale rij die allemaal verbonden zijn met de Kundalini. Ze zorgen ervoor dat alle energieën in het fysieke lichaam op de juiste plaats komen. En ze onderhouden het contact tussen de aura en de andere delen van het energiesysteem. De chakra’s vormen eigenlijk het Energie Management Systeem van ons lichaam. Ze regelen de verdeling van energie in ons hele energiesysteem. En geven daarbij energie aan zowel fysieke als spirituele processen.

Daarbij zorgen de chakra’s voor nog iets heel belangrijks. Energieën bestaan in frequenties. Deze frequenties moeten aansluiten bij je ontwikkeling. Bij de energie die je nu bent, bij dat wat je wilt doen en zijn. Maar ze moeten ook ontwikkelingen van spiritualiteit en persoonlijkheid mogelijk maken. De chakra’s zijn ook heel belangrijk om gezond te blijven. Ze zorgen ervoor dat alle energieën die binnenkomen via de aura de juiste energiefrequenties krijgen. En dat ze qua sterkte en hoeveelheid ook aangepast worden aan de plek waar ze in ons lichaam naartoe moeten. Negatieve energieën of energieën die we niet meer kunnen gebruiken, worden via de aura losgelaten.

De 7 hoofdchakra's in een verticale rij, van Wortelchakra (rood) tot Kruinchakra (violet)

Overactieve en onderactieve chakra’s

Chakra’s kunnen zich openen en sluiten. De mate waarin ze dit doen hangt af van je ontwikkeling. Hoe verder je je ontwikkelt, hoe meer het chakra energie kan toelaten die deze ontwikkeling ondersteunt. Een gezond en vitaal chakra zal zich daarom altijd aanpassen aan de hoeveelheid energie die het zou moeten binnenlaten en loslaten. Een chakra kan echter ook overactief of onderactief zijn. Bij het harmoniseren en balanceren van chakra’s (wat alle Chakra Afstemmingen doen, net als Chakra Harmonie), brengt dit het chakra in evenwicht met hoe het op dat moment zou moeten functioneren. Daarbij is ook van belang dat blokkades die dit (gedeeltelijk) verhinderen, worden afgebroken en verwijderd.

Chakra’s, kleuren, geuren…

De hoofdchakra’s vormen een verticale rij van Wortelchakra of Basischakra tot het Kruinchakra. Ieder chakra heeft daarbij een niveau of gebied in het lichaam waarvoor het verantwoordelijk is. Zo zorgt ieder chakra voor het goed functioneren van een endocriene klier. Ieder chakra is ook gekoppeld aan een kleur. Deze kleur stimuleert de functie van het chakra. Daarnaast kun je chakra’s ook koppelen aan edelstenen, geuren en tonen die ongeveer dezelfde energiefrequentie hebben. En die dat chakra ook kunnen stimuleren.

De functie van de bijchakra’s

De bijchakra’s of secundaire chakra’s hebben in feite dezelfde functie als de hoofdchakra’s. Maar deze zijn verantwoordelijk voor een kleiner gebied, hebben minder taken. Vaak zijn ze gespecialiseerd op een specifiek aspect of zijn ze voor een specifiek deel van het lichaam verantwoordelijk. Zoals bijchakra’s die bepaalde gewrichten gezond houden. Of die een specifieke functie verzorgen zoals het loslaten van negatieve energieën door de Voetchakra’s. Of het kunnen voelen en doorgeven van energieën door de Handchakra’s. De bijchakra’s worden aangestuurd door het hoofdchakra waaronder ze vallen. Het zijn dus een soort filialen van het hoofdchakra. Zo vallen de Voetchakra’s onder het Wortelchakra en de Handchakra’s onder het Hartchakra.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 5, De Hoofdchakra’s 1-3.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Energiesysteem

Uitwisseling van energie via ons aura

ONS ENERGIESYSTEEM: WAT IS HET, WAT DOET HET,
WAAROM IS HET BELANGRIJK

Inleiding over ons energiesysteem

Dit is de start van een serie berichten over ons Energiesysteem. Het systeem dat al onze energie beheert, en een bepalende invloed op ons lichaam heeft. Na deze inleiding zullen er nog een aantal delen volgen. Telkens met enkele weken ertussen.

♦ ♦ ♦

De meeste mensen zijn vertrouwd met hun lichaam en weten uit ervaring hoe dat voelt, en welke lichaamsdelen we allemaal hebben. Verder weten veel mensen globaal ook vaak wel enigszins hoe het lichaam op onderdelen functioneert. Hoe de bloedsomloop of het skelet er ongeveer uitziet. Waar zich de belangrijkste organen ongeveer bevinden. Heel veel dingen die we doen hebben met ons fysieke lichaam te maken. Zoals eten en drinken, je lichaam reinigen, kleding, sport en oefeningen om het lichaam in goede conditie te houden. Verzorging door te douchen of baden, oliën en crèmes en andere producten. Streling, massage en seksualiteit om ervan te genieten. En slapen om het rust te geven.

De energiebron, ons subtiele of fijnstoffelijke lichaam

We leren veel dingen op school, vooral die te maken hebben met de economie, die van alles voortbrengt dat met ons lichaam te maken heeft. Wat we echter niet leren op school is iets veel belangrijkers: ons energiesysteem. Dat soms ook het subtiele of fijnstoffelijke lichaam wordt genoemd. Ons energiesysteem is de motor van ons fysieke lichaam. De energiebron waarzonder het lichaam geen stap meer kan verzetten, geen druppeltje bloed meer kan laten rondstromen en geen molecuul zuurstof meer kan inademen. Ons energiesysteem is niet alleen de energiebron van ons lichaam, maar heeft dat ook gebouwd. Het draagt zorg voor alle reilen en zeilen in het lichaam. Maakt dat iedere verouderde cel door een nieuwe cel vervangen wordt. Heeft cellen tot weefsels en organen samengesteld. En zorgt ervoor dat alle onderdelen van het lichaam zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiesysteem en Energietherapie

Het fysieke lichaam is onmachtig om ook maar iets uit te richten zonder zijn energiebron, het energiesysteem. Het sterft zodra dit zich losmaakt van het fysieke lichaam. Daarom is gezondheidszorg zonder begrip van het energiesysteem een gebrekkig geheel. Dat heel vaak achter de feiten zal blijven aanlopen. En dat daarom nogal eens grove middelen moet aanwenden, zoals chirurgische ingrepen.

Energietherapie maakt gebruik van energie als methode van healing. Een zachte methode die veel narigheid kan voorkomen. Om dit beter te kunnen doen, om naast het fysieke lichaam een duidelijker begrip te hebben waar en waarvoor je aan het behandelen bent, vertelt dit document uit welke delen ons energiesysteem bestaat. Wat hun werking en doel is. En hoe ze met elkaar samenwerken.

Uitwisseling van energie via ons aura

Een systeem met meerdere onderdelen

Ons energiesysteem bestaat uit 5 onderdelen. Deze onderdelen staan niet los van elkaar, ze kunnen ook niet functioneren zonder elkaar. Maar werken samen om het geheel in goede conditie te houden. Daarbij is het van belang om te begrijpen dat wanneer een bepaald onderdeel niet goed functioneert, dit op den duur ook andere onderdelen kan verzwakken. Dit komt omdat de onderdelen een compensatiemechanisme hebben, dat ze elkaar steunen bij problemen. Wanneer disharmonie in het ene onderdeel te lang duurt of te veel energie vergt, kan dit het compenserende onderdeel ook verzwakken. Met een neerwaartse spiraal als gevolg. Daarom is het van belang het gehele energiesysteem in goede conditie te houden. Niet alleen een enkel onderdeel. Begrip hebben van hoe de onderdelen van dit systeem werken, en hoe ze op elkaar inwerken, is heel waardevol voor persoonlijke verzorging, en onontbeerlijk als energietherapeut.

Deze 5 onderdelen van ons energiesysteem zijn van groot naar klein en van buiten naar binnen:

  • Aura
  • Chakra’s
  • Kundalini
  • Meridianen
  • Nadi’s
Een omschrijving van de onderdelen van het energiesysteem

Al deze 5 onderdelen worden in de vervolgberichten uitgelegd. Je zou het verschil tussen deze 5 onderdelen zo kunnen omschrijven: de aura is de zee of oceaan die om je fysieke lichaam heen zit. De chakra’s zijn de meren (hoofdchakra’s) en de meertjes (bijchakra’s) die zich op verschillende plekken op de grens van de aura en het lichaam bevinden. De Kundalini is het verticale kanaal in onze ruggengraat dat het hele energiesysteem via de chakra’s van levenskracht (prana) voorziet. De meridianen zijn de rivieren die door het lichaam lopen. En de Nadi’s zijn de stroompjes die het meest talrijk zijn en zich overal in het lichaam bevinden. Deze voorzien de kleinste delen van het lichaam en de lichaamscellen van energie.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 2, de Aura.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s