Aura

De aura en de uitstraling die het heeft

DE AURA, HET ENERGIEVELD WAARMEE WE IN CONTACT STAAN MET DE WERELD

Dit is deel 2 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de aura.

♦ ♦ ♦

De aura als weerspiegeling van je innerlijk

De aura zou je een energieveld kunnen noemen dat jouw uitstraling beheert. Het laat steeds zien hoe je in je vel zit, hoe je op een bepaald moment reageert op wat er gebeurt. Het toont dit door de kleuren van je aura te veranderen. Bij ieder persoon heeft de aura een bepaalde kleurensamenstelling als basis, maar deze verandert naarmate je anders reageert op mensen en situaties. Op dat wat er energetisch in je en om je heen gebeurt, en dat invloed heeft op je innerlijke wezen.

Beschermend energieveld en communicatiemiddel

De aura is een energieveld dat je energetisch beschermt. Het heeft een energetische eivorm die zich om het fysieke lichaam bevindt. En dat zich uitbreidt naarmate iemand zich spiritueel verder ontwikkelt. Dit is een energieveld dat een energetische beschermende laag om je fysieke lichaam heen vormt. Maar het is tegelijkertijd ook een contact- en communicatieveld. Het maakt communicatie op energieniveau mogelijk. Het is een uitstralend zowel als een ontvangend energieveld. Het straalt jouw energie uit naar andere mensen, en naar alles waarmee je in contact komt. En het laat energie van andere mensen bij jou binnenkomen. Net als van andere levende wezens en alles wat energie uitstraalt.

De aura en de uitstraling die het heeft

Aura en resonantie

Als de aura optimaal functioneert dan laat het alleen die energie binnen die resoneert met jouw energie. Andersom is het ook zo dat het jouw energie niet aan anderen geeft als die voor hen niet goed is om te ontvangen. Daarbij geldt dat hogere energie lagere energie optilt, en andersom lagere energie hogere energie in kwaliteit vermindert. Energie is er altijd op gericht zichzelf te verhogen. Resonantie bepaalt dus wat er binnen komt, en hoe gezonder de aura, hoe beter gescheiden wordt wat binnen mag komen en wat niet.

De auralagen

De aura is één energieveld, maar opgebouwd uit een aantal lagen. Er zijn vier lagen waarover de meeste kenners het eens zijn. Dat zijn het Etherische Lichaam, het Emotionele Lichaam, het Mentale Lichaam en het Astrale Lichaam. Deze vier lichamen zijn gekoppeld aan de onderste vier chakra’s. Daarom is het niet onlogisch om te denken dat er mogelijk nog 3 Lichamen zijn die gekoppeld zijn aan de 3 bovenste chakra’s. 3 Lichamen die zo ijl zijn dat ze moeilijk waar te nemen zijn, en nog moeilijker om vast te kunnen stellen hoe ze precies functioneren en wat voor effect ze op ons hebben.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: deel 3, De Auralagen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Energiesysteem

Uitwisseling van energie via ons aura

ONS ENERGIESYSTEEM: WAT IS HET, WAT DOET HET,
WAAROM IS HET BELANGRIJK

Inleiding over ons energiesysteem

Dit is de start van een serie berichten over ons Energiesysteem. Het systeem dat al onze energie beheert, en een bepalende invloed op ons lichaam heeft. Na deze inleiding zullen er nog een aantal delen volgen. Telkens met enkele weken ertussen.

♦ ♦ ♦

De meeste mensen zijn vertrouwd met hun lichaam en weten uit ervaring hoe dat voelt, en welke lichaamsdelen we allemaal hebben. Verder weten veel mensen globaal ook vaak wel enigszins hoe het lichaam op onderdelen functioneert. Hoe de bloedsomloop of het skelet er ongeveer uitziet. Waar zich de belangrijkste organen ongeveer bevinden. Heel veel dingen die we doen hebben met ons fysieke lichaam te maken. Zoals eten en drinken, je lichaam reinigen, kleding, sport en oefeningen om het lichaam in goede conditie te houden. Verzorging door te douchen of baden, oliën en crèmes en andere producten. Streling, massage en seksualiteit om ervan te genieten. En slapen om het rust te geven.

De energiebron, ons subtiele of fijnstoffelijke lichaam

We leren veel dingen op school, vooral die te maken hebben met de economie, die van alles voortbrengt dat met ons lichaam te maken heeft. Wat we echter niet leren op school is iets veel belangrijkers: ons energiesysteem. Dat soms ook het subtiele of fijnstoffelijke lichaam wordt genoemd. Ons energiesysteem is de motor van ons fysieke lichaam. De energiebron waarzonder het lichaam geen stap meer kan verzetten, geen druppeltje bloed meer kan laten rondstromen en geen molecuul zuurstof meer kan inademen. Ons energiesysteem is niet alleen de energiebron van ons lichaam, maar heeft dat ook gebouwd. Het draagt zorg voor alle reilen en zeilen in het lichaam. Maakt dat iedere verouderde cel door een nieuwe cel vervangen wordt. Heeft cellen tot weefsels en organen samengesteld. En zorgt ervoor dat alle onderdelen van het lichaam zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiesysteem en Energietherapie

Het fysieke lichaam is onmachtig om ook maar iets uit te richten zonder zijn energiebron, het energiesysteem. Het sterft zodra dit zich losmaakt van het fysieke lichaam. Daarom is gezondheidszorg zonder begrip van het energiesysteem een gebrekkig geheel. Dat heel vaak achter de feiten zal blijven aanlopen. En dat daarom nogal eens grove middelen moet aanwenden, zoals chirurgische ingrepen.

Energietherapie maakt gebruik van energie als methode van healing. Een zachte methode die veel narigheid kan voorkomen. Om dit beter te kunnen doen, om naast het fysieke lichaam een duidelijker begrip te hebben waar en waarvoor je aan het behandelen bent, vertelt dit document uit welke delen ons energiesysteem bestaat. Wat hun werking en doel is. En hoe ze met elkaar samenwerken.

Uitwisseling van energie via ons aura

Een systeem met meerdere onderdelen

Ons energiesysteem bestaat uit 5 onderdelen. Deze onderdelen staan niet los van elkaar, ze kunnen ook niet functioneren zonder elkaar. Maar werken samen om het geheel in goede conditie te houden. Daarbij is het van belang om te begrijpen dat wanneer een bepaald onderdeel niet goed functioneert, dit op den duur ook andere onderdelen kan verzwakken. Dit komt omdat de onderdelen een compensatiemechanisme hebben, dat ze elkaar steunen bij problemen. Wanneer disharmonie in het ene onderdeel te lang duurt of te veel energie vergt, kan dit het compenserende onderdeel ook verzwakken. Met een neerwaartse spiraal als gevolg. Daarom is het van belang het gehele energiesysteem in goede conditie te houden. Niet alleen een enkel onderdeel. Begrip hebben van hoe de onderdelen van dit systeem werken, en hoe ze op elkaar inwerken, is heel waardevol voor persoonlijke verzorging, en onontbeerlijk als energietherapeut.

Deze 5 onderdelen van ons energiesysteem zijn van groot naar klein en van buiten naar binnen:

  • Aura
  • Chakra’s
  • Kundalini
  • Meridianen
  • Nadi’s
Een omschrijving van de onderdelen van het energiesysteem

Al deze 5 onderdelen worden in de vervolgberichten uitgelegd. Je zou het verschil tussen deze 5 onderdelen zo kunnen omschrijven: de aura is de zee of oceaan die om je fysieke lichaam heen zit. De chakra’s zijn de meren (hoofdchakra’s) en de meertjes (bijchakra’s) die zich op verschillende plekken op de grens van de aura en het lichaam bevinden. De Kundalini is het verticale kanaal in onze ruggengraat dat het hele energiesysteem via de chakra’s van levenskracht (prana) voorziet. De meridianen zijn de rivieren die door het lichaam lopen. En de Nadi’s zijn de stroompjes die het meest talrijk zijn en zich overal in het lichaam bevinden. Deze voorzien de kleinste delen van het lichaam en de lichaamscellen van energie.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 2, de Aura.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s