Nadi’s

Kaart van de Nadi's van de mens

DE NADI’S, DE KLEINSTE ENERGIEKANAALTJES DIE ER IN ONS LICHAAM TE VINDEN ZIJN

Dit is deel 11 (slot) van een serie berichten over ons Energiesysteem. Dit vervolg op de Acupunctuurpunten heet de de Nadi’s.

♦ ♦ ♦

Netwerk van kleine energiestroompjes

De Nadi’s vormen een energienetwerk van de allerkleinste energiestroompjes. In dit geval worden de kleine Nadi’s bedoeld, en niet de grote Nadi’s van de Kundalini. Welke de Sushumna, Pingala en Ida heten. Nadi’s zijn te vergelijken met het verfijnde netwerk van het zenuwstelsel, maar zijn veel kleiner dan de onderdelen van ons zenuwstelsel en de afzonderlijke zenuwcellen. En net als de andere onderdelen van ons energiesysteem zijn ze niet fysiek zichtbaar, maar hebben ze wel hun uitwerking. Je kunt dit vergelijken met elektriciteit. Elektriciteit is in het normale geval ook niet zichtbaar, maar wordt wel merkbaar als je bijvoorbeeld de televisie aanzet of een lamp laat branden. Of wanneer je per ongeluk aan een stroomdraad komt en een schok krijgt.

Betekenis van het woord nadi

Het Sanskriet woord nadi, afkomstig van de grondvorm nad, betekent stroom, beweging of vibratie. Het geeft aan dat nadi’s een stroom van energie vertegenwoordigen. Dat het kanaaltjes zijn voor levenskracht of prana. De energie die door de  nadi’s stroomt kun je vergelijken met bloed dat door de aderen stroomt. Of water dat door de bedding van rivieren en beken stroomt. Zoals bloed alle lichaamsdelen voedt, en water alles wat groeit en bloeit, zo voeden de nadi’s ook.

Kaart van de Nadi's van de mens

72.000 nadi’s die alle lichaamscellen van levenskracht of prana voorzien

Maar de nadi’s voeden met pure levenskracht of prana. Ze geven energetische voeding aan de allerkleinste weefsels en al onze lichaamscellen. De nadi’s vormen daarbij een zeer uitgebreid netwerk, dat overal in het lichaam aanwezig is. En dat dus alle kleinere lichaamsweefsels tot en met iedere lichaamscel van levenskracht voorziet. Volgens de Indiase beschrijving zoals die ook door verschillende vormen van tantra wordt gehanteerd, zijn er in totaal 72.000 nadi’s. Deze lopen in ons hele lichaam om alles wat levenskracht nodig heeft van energie te voorzien. De kleine nadi’s krijgen via de grotere onderdelen van ons energiesysteem hun energie. Waarbij de meridianen als doorgeefluik dienen van de energie die deze van de chakra’s ontvangen. En waar de chakra’s de levenskracht weer van de kundalini hebben gekregen.

Met Soul Reiki de nadi’s versterken

Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om 72.000 nadi’s individueel van energie te voorzien. Om ze te stimuleren als ze verzwakt zijn, of af te remmen als ze over-functioneren. Of om te weten wat ze afzonderlijk precies als werking hebben en welke je zou moeten behandelen. Waar dit bij de acupunctuurpunten al erg moeilijk is door het grote aantal acupunctuurpunten, is dit bij de nadi’s vrijwel onmogelijk. Daarom is het fijn dat net als de meridianen ook de nadi’s via Soul Reiki in een keer gevitaliseerd kunnen worden. En zo in harmonie en balans kunnen worden gebracht. Over het algemeen werkt kracht van groot naar klein. En dit geldt ook voor verstoring. Zijn de grotere delen van ons energiesysteem gezond, dan zullen meestal ook de nadi’s goed functioneren. Maar het is nooit verkeerd om af en toe de nadi’s met Soul Reiki van wat extra levenskracht te voorzien.

♦ ♦ ♦

Dit is het laatste deel van een serie over het Energiesysteem. Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Kundalini

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

KUNDALINI, HET VERTICALE KANAAL DAT ONS ENERGIESYSTEEM VAN LEVENSKRACHT VOORZIET

Dit is deel 8 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer het vervolg op de hoofdchakra’s 4-7: de Kundalini.

♦ ♦ ♦

De Kundalini, onze bron van prana, chi of ki

De Kundalini is onze levenskracht, de energie die zowel de basisenergiebron als de grootste energiebron van ons lichaam is. Deze energie wordt vaak aangeduid met de term prana, en soms ook met chi of qi uit de Chinese energieleer of het Japans ki dat we van Reiki kennen. De Kundalini is de energie die alle weefsels, organen en lichaamscellen via de chakra’s, meridianen en nadi’s van energie voorziet. Het wordt voorgesteld als een opgerolde slang die aan het ondereinde van de ruggengraat ligt, met de bedoeling zich op te richten. Het is een verticaal kanaal dat zich bevindt in Chakra 1, het Wortelchakra. En de mogelijkheid en bedoeling heeft op te stijgen door de hogere chakra’s tot Chakra 7, het Kruinchakra. Waardoor het met de hogere dimensies is verbonden.

Het lichtkanaal met de 2 slangen

De Kundalini is een soort lichtkanaal dat zich in de ruggengraat bevindt. Het bestaan uit 3 kanalen. Een groter lichtkanaal in het midden met neutrale energie, die de naam Sushumna draagt. En daaromheen 2 kleinere lichtkanalen of lichtslangen: een mannelijke slang, Pingala genaamd, en een vrouwelijke slang, Ida genaamd. Ze worden ook Shiva en Shakti genoemd. Deze beide kleinere slangen dragen onze mannelijke en vrouwelijke energie. Deze 3 lichtkanalen worden ook wel de grote nadi’s genoemd, in tegenstelling tot de kleine nadi’s die later nog aan bod komen. Ze hebben de spiraalvorm van ons DNA.

De kundalini die opstijgt en tot verlichting kan leiden

Het opstijgen of Kundalini Ontwaken

We kunnen de Kundalini vergelijken met een cobraslang die door een fakir met muziek aangemoedigd wordt zich op te richten. Het lijkt op het esculaapteken van dokters dat van de Kundalini is afgeleid (deze heeft echter maar een slang). In ons lichaam zal dit kanaal opstijgen als we ons spiritueel verder ontwikkelen. Waarbij het zich openen en ontwikkelen van ieder hoger chakra de Kundalini de mogelijkheid biedt op te stijgen naar dat chakra. En het zo van zijn volle levenskracht te voorzien. Wat de fysieke en spirituele mogelijkheden van dat chakra dan zijn volledige potentieel geeft. Dit opstijgen heet het Kundalini Ontwaken.

Uitstijgen boven de dualiteit

De Kundalini is zowel een neutrale als dubbelzijdige seksuele energie. En staat symbool voor verlichting, het groeien van dualiteit naar eenheid. Wanneer de Kundalini door alle chakra’s kan opstijgen, kunnen de mannelijke en vrouwelijke energie tot een eenheid samensmelten, en stijg je uit boven de illusie: de verlichting. Deze uitstijging boven de illusie en de verlichting wordt gesymboliseerd door de vleugels, die aangeven dat je vrij bent en niet meer geketend aan de illusie en de aardse omstandigheden.

Het geeft dus ook aan dat we in feite tweezijdige wezens zijn, ondanks dat ons lichaam vrouwelijk of mannelijk is. Dat we de beschikking hebben over zowel mannelijke als vrouwelijke energie, en deze naar believen kunnen gebruiken. En dat mannelijk en vrouwelijk een veel diepere betekenis hebben dan onze geslachtsdelen en lichaamsvormen lijken te vertegenwoordigen.

De 3 lichtkanalen van de Kundalini: Sushumna, Ida en Pingala

Problemen van het Kundalini Ontwaken voorkomen

Bij het ontwikkelen van het Kundalinikanaal is het van belang dat dit op een rustige wijze gebeurt. De blokkades die vaak aanwezig zijn in de chakra’s hebben tijd nodig om af te worden gebroken. Dit gebeurt onder andere wanneer je je spiritueel ontwikkelt, waardoor je andere overtuigingen krijgt. En zo gedateerde en negatieve gedachten, overtuigingen en emoties begint los te laten. Of als je helende energieën gebruikt die je daarbij helpen.

Wanneer het stimuleren van de Kundalini te veel gepusht wordt, en dit afbreken van de blokkades te snel gaat, kan iemand deze veranderingen vaak niet bijbenen. Hierdoor kunnen er allerlei klachten ontstaan. Ook psychiatrische klachten, zoals psychoses. Er gebeurt dan zo veel tegelijk dat je daarvan helemaal uit je doen kunt raken, de zogeheten Kundalini Crisis. Je merkt dan dat er van alles met je en in je lichaam gebeurt, waarvan je niet goed snapt wat dat is. Je hebt er geen grip meer op en kunt er flink van in de war raken. Normaal gesproken gebeurt dit echter alleen wanneer de snelheid van het ontwikkelen van de Kundalini groter is dan het aanpassingsvermogen van de persoon bij wie dit plaats vindt. Zo lang dit proces zorgvuldig en op een natuurlijke manier gebeurt, hoef je daar niet bang voor te zijn. En kunnen er waardevolle processen in gang worden gezet.

Ik raad altijd aan om eerst de chakra’s te doen voor je de afstemming Kundalini doet. Je kunt eventueel ook volstaan met alleen Chakra Harmonie. Dit zorgt ervoor dat er genoeg blokkades zijn afgebroken zodat de Kundalini gemakkelijk kan opstijgen. Zonder crisisverschijnselen.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: Deel 8, De Meridianen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Energiesysteem

Uitwisseling van energie via ons aura

ONS ENERGIESYSTEEM: WAT IS HET, WAT DOET HET,
WAAROM IS HET BELANGRIJK

Inleiding over ons energiesysteem

Dit is de start van een serie berichten over ons Energiesysteem. Het systeem dat al onze energie beheert, en een bepalende invloed op ons lichaam heeft. Na deze inleiding zullen er nog een aantal delen volgen. Telkens met enkele weken ertussen.

♦ ♦ ♦

De meeste mensen zijn vertrouwd met hun lichaam en weten uit ervaring hoe dat voelt, en welke lichaamsdelen we allemaal hebben. Verder weten veel mensen globaal ook vaak wel enigszins hoe het lichaam op onderdelen functioneert. Hoe de bloedsomloop of het skelet er ongeveer uitziet. Waar zich de belangrijkste organen ongeveer bevinden. Heel veel dingen die we doen hebben met ons fysieke lichaam te maken. Zoals eten en drinken, je lichaam reinigen, kleding, sport en oefeningen om het lichaam in goede conditie te houden. Verzorging door te douchen of baden, oliën en crèmes en andere producten. Streling, massage en seksualiteit om ervan te genieten. En slapen om het rust te geven.

De energiebron, ons subtiele of fijnstoffelijke lichaam

We leren veel dingen op school, vooral die te maken hebben met de economie, die van alles voortbrengt dat met ons lichaam te maken heeft. Wat we echter niet leren op school is iets veel belangrijkers: ons energiesysteem. Dat soms ook het subtiele of fijnstoffelijke lichaam wordt genoemd. Ons energiesysteem is de motor van ons fysieke lichaam. De energiebron waarzonder het lichaam geen stap meer kan verzetten, geen druppeltje bloed meer kan laten rondstromen en geen molecuul zuurstof meer kan inademen. Ons energiesysteem is niet alleen de energiebron van ons lichaam, maar heeft dat ook gebouwd. Het draagt zorg voor alle reilen en zeilen in het lichaam. Maakt dat iedere verouderde cel door een nieuwe cel vervangen wordt. Heeft cellen tot weefsels en organen samengesteld. En zorgt ervoor dat alle onderdelen van het lichaam zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiesysteem en Energietherapie

Het fysieke lichaam is onmachtig om ook maar iets uit te richten zonder zijn energiebron, het energiesysteem. Het sterft zodra dit zich losmaakt van het fysieke lichaam. Daarom is gezondheidszorg zonder begrip van het energiesysteem een gebrekkig geheel. Dat heel vaak achter de feiten zal blijven aanlopen. En dat daarom nogal eens grove middelen moet aanwenden, zoals chirurgische ingrepen.

Energietherapie maakt gebruik van energie als methode van healing. Een zachte methode die veel narigheid kan voorkomen. Om dit beter te kunnen doen, om naast het fysieke lichaam een duidelijker begrip te hebben waar en waarvoor je aan het behandelen bent, vertelt dit document uit welke delen ons energiesysteem bestaat. Wat hun werking en doel is. En hoe ze met elkaar samenwerken.

Uitwisseling van energie via ons aura

Een systeem met meerdere onderdelen

Ons energiesysteem bestaat uit 5 onderdelen. Deze onderdelen staan niet los van elkaar, ze kunnen ook niet functioneren zonder elkaar. Maar werken samen om het geheel in goede conditie te houden. Daarbij is het van belang om te begrijpen dat wanneer een bepaald onderdeel niet goed functioneert, dit op den duur ook andere onderdelen kan verzwakken. Dit komt omdat de onderdelen een compensatiemechanisme hebben, dat ze elkaar steunen bij problemen. Wanneer disharmonie in het ene onderdeel te lang duurt of te veel energie vergt, kan dit het compenserende onderdeel ook verzwakken. Met een neerwaartse spiraal als gevolg. Daarom is het van belang het gehele energiesysteem in goede conditie te houden. Niet alleen een enkel onderdeel. Begrip hebben van hoe de onderdelen van dit systeem werken, en hoe ze op elkaar inwerken, is heel waardevol voor persoonlijke verzorging, en onontbeerlijk als energietherapeut.

Deze 5 onderdelen van ons energiesysteem zijn van groot naar klein en van buiten naar binnen:

  • Aura
  • Chakra’s
  • Kundalini
  • Meridianen
  • Nadi’s
Een omschrijving van de onderdelen van het energiesysteem

Al deze 5 onderdelen worden in de vervolgberichten uitgelegd. Je zou het verschil tussen deze 5 onderdelen zo kunnen omschrijven: de aura is de zee of oceaan die om je fysieke lichaam heen zit. De chakra’s zijn de meren (hoofdchakra’s) en de meertjes (bijchakra’s) die zich op verschillende plekken op de grens van de aura en het lichaam bevinden. De Kundalini is het verticale kanaal in onze ruggengraat dat het hele energiesysteem via de chakra’s van levenskracht (prana) voorziet. De meridianen zijn de rivieren die door het lichaam lopen. En de Nadi’s zijn de stroompjes die het meest talrijk zijn en zich overal in het lichaam bevinden. Deze voorzien de kleinste delen van het lichaam en de lichaamscellen van energie.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 2, de Aura.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s